Premievrije pensioenopbouw

Voor dat deel dat u arbeidsongeschikt bent, kunt u toch pensioen opbouwen. Zonder dat u pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

U vraagt de premievrije pensioenopbouw zelf bij ons aan wanneer u een WIA-uitkering ontvangt van UWV. Binnen een jaar na uw eerste WIA-dag. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, bouwt u 69% op van het bedrag dat u als werkende zou opbouwen. Als u minder arbeidsongeschikt bent bouwt u ook minder op. De premievrije opbouw stopt uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent premievrije pensioenopbouw van ons. U moet wel aan enkele regels voldoen. Werkt u voor het overige arbeidsgeschikte deel in de bedrijfstak en wordt u later volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt deze premievrije pensioenopbouw verhoogd tot het maximum van 69%.
Arbeidsongeschiktheidspercentage Pensioenopbouw
65% of meer 69%
45 tot 65% (WIA/WAO) 34,5%
35 tot 45% (WIA) 17,25%
25 tot 45% (WAO) 17,25%
Tot 35% (WIA) Geen
Tot 25% (WAO) Geen

Let op!

Als u voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak werkt, wordt uw premievrije pensioenopbouw verhoogd tot maximaal het percentage dat gold bij aanvang van uw arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om het arbeidsgeschikte deel vrijwillig voort te zetten. U moet dan wel aan bepaalde regels voldoen.
U bouwt bij premievrije opbouw geen volledig pensioen op. Daarnaast neemt u ook niet langer deel aan de aanvullingsregeling. U kunt het ontbrekende deel van uw pensioen wel zelf opbouwen. U kiest dan voor vrijwillige voortzetting.
U kunt uw pensioen eerder dan uw AOW-leeftijd laten ingaan. Ontvangt u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen? Dit stopt als u met pensioen gaat. Ook eventuele premievrije pensioenopbouw stopt dan.