BpfBOUW verstuurt het Uniform Pensioen Overzicht over het jaar 2016

BpfBOUW is deze week gestart met het verzenden van het Uniform Pensioen Overzichten over het jaar 2016 (UPO) voor actieve deelnemers. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de toelichting op het UPO 2016 nu online beschikbaar. De toelichting is online beschikbaar via www.bpfbouw.nl/UPO.

WIjzigingen ten opzichte van vorig jaar

In vergelijking met het UPO van 2015, zijn er wijzigingen. Hieronder een overzicht van deze wijzigingen:

  • Voor actieve deelnemers wordt alleen het garantie nabestaandenpensioen vermeld op het UPO. Dit is het nabestaandenpensioen wat wordt uitgekeerd als je vanuit een actief dienstverband komt te overlijden.
  • Het diensttijdoverzicht wordt niet meer vermeld op het UPO. Een overzicht van de betaalde loonperiodes zijn terug te zien op Mijn Bouwpensioen. 

Voor vragen over het UPO, of over de digitale toelichting, belt u met de Pensioen Informatielijn via 0205836060, op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur.

Cao Timmer

Deelnemers uit Timmerindustrie hebben een UPO ontvangen met daarin een onjuist bedrag.
Op het UPO dat zij hebben ontvangen is het opgebouwde pensioen te laag. Dit komt omdat er een te laag bedrag aan voorwaardelijk pensioen is meegenomen is het eindbedrag. Hierdoor valt het opgebouwde pensioen onterecht lager uit.  
Binnenkort ontvangen zij hun nieuwe UPO met daarin het juiste bedrag vermeld.

12-05-2017