Communicatie over verlagen voorwaardelijk pensioen UTA-personeel

Op zaterdag 29 juli ontvangt het UTA-personeel een brief van bpfBOUW over het besluit van cao-partijen om de verlaging van het voorwaardelijk pensioen in de aanvullingsregeling 55min (voor UTA-personeel) te herzien.

Deze brief heeft 4 varianten: 

Variant 1:           
Deze groep heeft momenteel nog steeds een dienstverband en dus recht op het voorwaardelijk pensioen. Zij ontvangen een brief waarin de hoogte van het bedrag aan voorwaardelijk pensioen wordt genoemd.

Variant 2:           
Deze groep heeft geen dienstverband meer. Zij ontvangen een brief waarin geen bedrag wordt genoemd. Hierin wordt aangegeven dat zij geen recht meer hebben omdat zij geen actief dienstverband meer hebben. Bij variant 2 is er voor gekozen om de passage over de pensioenplanner niet op de te nemen omdat dit niet geldt voor deze groep. 

Variant 3:           
Deze groep heeft een dienstverband, en tevens een correct UPO 2017 ontvangen. Zij ontvangen een brief waarin geen bedrag wordt genoemd, maar waarin wordt verwezen naar het UPO 2017. Op het UPO van deze groep is het terugdraaien van de verlaging van het voorwaardelijk pensioen al verwerkt.

Variant 4:            
Deze groep heeft momenteel geen dienstverband meer, maar wel een correct UPO 2017 ontvangen. Zij ontvangen een brief waarin wordt aangegeven dat zij op dit moment geen recht meer hebben op het voorwaardelijk pensioen. Wel wordt er verwezen naar de UPO voor het bedrag, indien zij weer gaan opbouwen voor hun 62ste en daardoor weer aan de voorwaarden voldoen.

27-07-2017