Aanvullingsrecht 55min in rekenmodule

De rekenmodule in Mijn Bouwpensioen is aangepast. Het aanvullingsrecht 55min voor de cao Afbouw en cao Timmer en het aanvullingsrecht 55min bij vrijwillig voortzetten en tijdelijke regeling, worden nu ook meegenomen in de berekening.

25-05-2016

Per 1 januari 2016 is het aanvullingsrecht 55min onvoorwaardelijk geworden voor de cao Afbouw en de cao Timmer. Dit aanvullingsrecht zat nog niet in de rekenmodule.
De rekenmodule berekent nu ook het 55min recht voor vrijwillige voortzetters en deelnemers die recht hebben op de tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij werkloosheid door bedrijfseconomische redenen. Het 55min recht wordt alleen uitgerekend als de ‘arbeidsverhouding’ is verlengd tot maximaal 3 jaar. Het 55min recht is nu te zien in Mijn Bouwpensioen meegenomen en in het UPO 2016.