BpfBOUW verlaagt voorwaardelijk pensioen

Cao-partijen hebben besloten om de aanvullingsregeling 55min te versoberen. Dit betekent dat bpfBOUW het voorwaardelijk pensioen verlaagt van deelnemers die pensioen opbouwen in de aanvullingsregeling van het Bouwbedrijf (cao Bouw & Infra). Ook wordt het voorwaardelijk pensioen verlaagd voor deelnemers die pensioen opbouwen in de aanvullingsregelingen van de Baksteenindustrie en in de aanvullingsregelingen van Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bikudak).

Daling aantal werknemers zorgt voor minder inkomsten

De belangrijkste reden voor het verlagen van het voorwaardelijk pensioen is dat de verschillende sectoren in de bedrijfstak bouwnijverheid te maken hebben met een krimp van het werknemersbestand. Door de economische crisis is het aantal werknemers afgenomen. Hoe lager het aantal werknemers, des te minder premie bpfBOUW ontvangt om de aanvullingsregelingen te betalen. Als de aanvullingsrechten gelijk zouden blijven, betekent dit dat de premie aanzienlijk moet worden verhoogd. Dat is door de werkgevers en werknemers niet op te brengen. Om deze kostenstijging te beperken, hebben cao-partijen besloten de aanvullingsregeling te versoberen. Door de versobering hoeft bpfBOUW de premie voor de aanvullingsregelingen niet te verhogen. De premie stijgt wel voor deelnemers die werken onder de cao Bikudak.

Effecten verlaging zoveel mogelijk verdeeld

De effecten van de verlaging van het voorwaardelijk pensioen worden zo eerlijk mogelijk verdeeld over alle deelnemers. Dit betekent dat het percentage waarmee het voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd afhankelijk is van het geboortejaar van de deelnemer.  De hoogte van het percentage waarmee het pensioen wordt verlaagd vindt u terug in de FAQ.

Cao Bikudak

Voor deelnemers in de cao Bikudak is de pensioenpremie wel verhoogd. Dit is gebeurd met ingang van 1 januari 2017. het premiepercentage stijgt van 10,5% naar 11,7% van de pensioengroendslag.

Geen invloed op basispensioen

De verlaging geldt alleen voor het voorwaardelijk pensioen. Het pensioen dat wordt opgebouwd in de basisregeling van bpfBOUW wordt niet aangetast.

Bekijk hier een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden

06-04-2017