Fout in verzending bij versoberingsbrieven aanvullingsrecht 55-

Deelnemers die werken onder de cao Baksteen, cao Bikudak en cao UTA hebben tussen 18 en 23 maart een brief ontvangen van bpfBOUW met daarin onjuiste en onvolledige informatie.

Sector Baksteen
In de brief die is verstuurd aan 355 deelnemers die werken onder de cao Baksteen staat dat het premiepercentage per 1 januari 2017 is verhoogd. Dit is niet juist. Het premiepercentage is verhoogd in de sector Bikudak. 
De premie wordt in 2017 in de sector Baksteen niet verhoogd. De overige informatie in de brief is wel juist. Voor deze sector geldt per 1 januari 2017 alleen de versoberingsmaatregel van 11,4%. 
                           
Sector Bikudak
De sector Bikudak heeft het premiepercentage met ingang van 1 januari 2017 verhoogd van 10,5% naar 11,7% van de premiegrondslag. 
Dit is niet opgenomen in de brief die 1071 deelnemers hebben ontvangen. Hierin is geen informatie opgenomen over de stijging van de premie. Deelnemers ontvangen een excuusbrief hierover. De overige informatie in de brief is wel juist. Voor deze sector geldt per 1 januari 2018 ook de versoberingsmaatregel van 7%. 
 
Sector UTA
In de brief die 8672 deelnemers hebben ontvangen stond dat het voorwaardelijk pensioen per 1 januari 2017 wordt verlaagd. Dit klopt niet. Het voorwaardelijk pensioen wordt per 1 januari 2018 verlaagd.
De overige informatie in de brief is wel juist. 
 
Wat zijn de gevolgen van de versoberingsmaatregel voor de rekenmodule op Mijn Bouwpensioen?
De versoberingsmaatregel is per 20 februari 2017 verwerkt in de rekenmodule op Mijn Bouwpensioen. Wanneer er een berekening wordt gemaakt voor de betrokken deelnemers, is de versobering meegenomen in de bedragen die u ziet staan.  
 
Herstelactie
Er vindt een herstelactie plaats. Deelnemers uit de verschillende cao’s ontvangen uiterlijk 31 maart een excuusbrief met daarin de juiste informatie. 

24-03-2017