Regels deeltijdpensioen

Als u eerder wilt stoppen met werken, kunt u bij ons ook voor deeltijdpensioen kiezen.

Om hiervan gebruik te maken, moet u wel voldoen aan enkele regels:

  • Deeltijdpensioen werkt op dezelfde manier als regulier VOP. U kunt dus kiezen voor een hoog/laag uitkering, gelijkblijvende uitkering of laag/hoog in combinatie met een deeltijdpercentage. Deze keuze kunt u één keer maken en daarna niet meer veranderen; 
  • Deeltijdpensioen gaat in stappen van 10%; 
  • De keuze voor het wel of niet uitruilen van nabestaandenpensioen kunt u ook één keer maken. De keuze bij de eerste uittreding geldt dus voor alle uittredingen. Bij een verhoging van het deeltijdpercentage op een later tijdstip, kan niet nogmaals gekozen worden voor wel of geen uitruil; 
  • Er is geen minimumleeftijd verbonden aan deeltijdpensioen. Vraagt u meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd deeltijdpensioen aan? Dan hebben wij een Intentieverklaring Ouderdomspensioen nodig;
  • Deeltijdpensioen is niet mogelijk in combinatie met AOW-overbrugging jongere partner (hoog/laag vanaf AOW); 
  • Er moet minimaal 1 kalenderjaar tussen 2 deeltijduittredingen zitten. Deze regel geldt niet als u binnen één kalenderjaar met voltijd pensioen wil gaan volgend op het deeltijdpensioen. Bijv. door ontslag of andere oorzaken.

01-03-2019