Regels deeltijdpensioen

Als u eerder wilt stoppen met werken, kunt u bij ons ook voor deeltijdpensioen kiezen.

Om hiervan gebruik te maken, moet u wel voldoen aan enkele regels:

  • Deeltijdpensioen werkt op dezelfde manier als regulier VOP. U kunt dus kiezen voor een hoog/laag uitkering, gelijkblijvende uitkering of laag/hoog in combinatie met een deeltijdpercentage; 
  • Deeltijdpensioen gaat in stappen van 10%; 
  • De keuze voor het wel of niet uitruilen van nabestaandenpensioen kunt u één keer maken. De keuze bij de eerste uittreding geldt dus voor alle uittredingen. Bij een verhoging van het deeltijdpercentage op een later tijdstip, kan niet nogmaals gekozen worden voor wel of geen uitruil; 
  • Deeltijdpensioen is mogelijk vanaf de eerste van de maand volgend op AOW, minus 5 jaar; 
  • Deeltijdpensioen is niet mogelijk in combinatie met AOW-overbrugging jongere partner (hoog/laag vanaf AOW); 
  • Er moet minimaal 1 kalenderjaar tussen 2 deeltijduittredingen zitten. Deze regel geldt niet als u binnen één kalenderjaar met voltijd pensioen wil gaan volgend op het deeltijdpensioen. Bijv. door ontslag of andere oorzaken; 
  • Deeltijdpensioen is nog niet aan te vragen via Mijn Bouwpensioen. In de toekomst zal dit wel mogelijk zijn.

20-04-2016