Verzenddata versoberingsbrieven 55min gewijzigd

Deelnemers van bpfBOUW hebben tussen 18 en 23 maart brieven ontvangen met daarin onjuiste en verkeerde informatie. Om verwarring te voorkomen, is er besloten om alle deelnemers opnieuw aan te schrijven. De deelnemers die op dat moment nog geen brief hadden ontvangen, krijgen alsnog een brief van bpfBOUW met daarin de juiste informatie.

Welke brieven zijn er verstuurd?


 1. Aan deelnemers Bouwbedrijf.  UTA-deelnemers die nog geen brief hebben ontvangen, krijgen nog een brief van bpfBOUW.
 2. Aan deelnemers Bouwbedrijf. De BOUW-deelnemers die nog geen brief hebben ontvangen, krijgen een brief van bpfBOUW.
 3. Aan deelnemers Bouwbedrijf. Een excuusbrief voor de UTA-deelnemers die wel al een brief hebben ontvangen met daarin onjuiste en onvolledige info.
  In de oude brief stond onterecht geschreven dat het voorwaardelijk pensioen verlaagd zou worden per 1 januari 2018. Dit is onjuist. Het voorwaardelijk pensioen is al verlaagd. 
 4. Aan deelnemers Bouwbedrijf. Een excuusbrief voor de BOUW-deelnemers die wel al een brief hebben ontvangen met daarin onjuiste en onvolledige info
  In de oude brief stond onterecht geschreven dat het voorwaardelijk pensioen verlaagd zou worden per 1 januari 2018. Dit is onjuist. Het voorwaardelijk pensioen is al verlaagd.
 5. Excuusbrieven aan deelnemers aanvullingsregeling Baksteenindustrie 
  In de oude brief stond onterecht geschreven dat de premie is verhoogd. Dit is onjuist. Dit gebeurt in de voor deelnemers die pensioen opbouwen in de aanvullingsregeling van Bikudak. 
 6. Excuusbrief aan deelnemers aanvullingsregeling Bitumineuze en Kunststof Dakdekkingsbedrijven
  In de oude brief ontbrak informatie over de verhoging van de premie. Dit wordt nu wel genoemd in de brief die deelnemers ontvangen.

  Alle brieven vallen uiterlijk 8 april op de mat.

07-04-2017