Werknemers ontvangen weer het UPO

Eind mei komen de eerste UPO’s weer beschikbaar voor werknemers in de bouw. UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht en bevat het totaaloverzicht van de pensioenaanspraken. Hierin krijgen werknemers antwoord op vragen als: hoe hoog is mijn pensioenopbouw? Wat kan ik verwachten bij pensionering? En wat zijn de aanspraken van mijn partner en/of kinderen bij overlijden? De eerste UPO's worden vandaag verstuurd.

UPO staat klaar op Mijn Bouwpensioen

Werknemers krijgen een e-mail als het UPO klaarstaat op Mijn Bouwpensioen. Sommige werknemers hebben aangegeven berichten van bpfBOUW op papier te willen ontvangen. Zij krijgen het UPO ook per post toegestuurd.

Door de grote hoeveelheid UPO’s kiest bpfBOUW ervoor om ze gefaseerd klaar te zetten en te versturen. Half juni zijn de meeste UPO’s beschikbaar en uiterlijk 1 september 2018 allemaal.

Vragen van werknemers

Het kan natuurlijk zijn dat medewerkers vragen hebben over het UPO en daarvoor bij u aankloppen. Als u zelf het antwoord niet weet, dan kunt u de werknemer wijzen op bpfbouw.nl/upo. Hier wordt het UPO nader toegelicht. Blijven er toch nog vragen over, dan kan uw werknemer contact opnemen met het pensioenfonds: bpfbouw.nl/contact.

28-05-2018