Wijziging peildatum bij arbeidsongeschiktheid

In navolging van een aantal andere Nederlandse pensioenfondsen volgt bpfBOUW met ingang van 1 juli 2017 het ‘convenant arbeidsongeschiktheid’. Hierdoor wijzigt de peildatum waarop bepaald wordt of deelnemers recht hebben op premievrije pensioenopbouw en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen (AP).

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de peildatum waarop we bepalen of er mogelijk recht is op premievrije pensioenopbouw en een AP. Als een deelnemer tot aan de eerste ziektedag in dienst was bij een werkgever in de bouwnijverheid, dan is er voortaan recht op premievrije pensioenopbouw. Voorheen gold hiervoor de eerste WIA-uitkeringsdag.

Meer of minder arbeidsongeschikt

Voor deelnemers die momenteel premievrij pensioen opbouwen en een AP ontvangen wijzigt er ook iets. Vanaf 1 juli 2017 wordt de hoogte van de pensioenopbouw en het AP ook verhoogd indien een men niet meer werkzaam was in de bedrijfstak. Voor premievrije pensioenopbouw geldt wel dat dit verhoogd wordt tot maximaal het percentage dat gold bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid.

Aanvragen premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen

BpfBOUW krijgt arbeidsongeschiktheidsgegevens door van UWV. Echter kan het gebeuren dat gegevens toch niet volledig worden aangeleverd. Om te voorkomen dat een deelnemer tevergeefs wacht op de toekenning van premievrije pensioenopbouw en/of een AP,  wordt naar deelnemers in de regel vooralsnog gecommuniceerd dat zij premievrije pensioenopbouw en AP zelf moeten aanvragen bij bpfBOUW.

03-07-2017