Bijverdienen

Als u naast uw pensioen werkt, betaalt u gewoon loonbelasting.

Als u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt uw werkgever geen premies meer voor u. Het gaat dan om de volgende premies:

  • Werkloosheidswet (WW) 
  • Ziektewet (ZW) 
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)

Dat betekent dat u niet meer bent verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U wordt wel gewoon doorbetaald als u ziek bent.