Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt in 2021. Wij sturen u uiterlijk eind januari ook een jaaropgave als u vorig jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Op uw jaaropgave ziet u:
 • Hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft;
 • Wat u aan belasting en premies heeft betaald: de loonheffing;
 • Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.
Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Hoeveel pensioen krijgt u in 2021?

U ontvangt in januari uw betaalspecificatie 2021 en uw jaaropgave 2020.
 • Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2021 iedere maand van ons krijgt. 
 • Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2020 van ons ontving.
Uw jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar hem dus goed. U vindt uw jaaropgave en betaalspecificatie op zijn laatst eind januari ook terug op Mijn Bouwpensioen.

Veranderingen nettopensioen 2021

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2021.

 • De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2021 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2021 anders dan in 2020. Uw nettopensioen is in 2021 daarom mogelijk lager dan in 2020.
 • De premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW-premie) is in 2021 5,75% van uw bruto jaarinkomen. In 2020 was dat 5,45%. U betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 58.311. In 2020 was dit € 57.232. 

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering, betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2021 5,75% van uw brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is € 58.311. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.