Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt in 2019. Wij sturen u uiterlijk eind januari ook een jaaropgave als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind deze maand terug in Mijn Bouwpensioen.

Op uw jaaropgave ziet u:
 • Hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft;
 • Wat u aan belasting en premies heeft betaald: de loonheffing;
 • Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.
Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2019

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2019.

Dit komt door fiscale wijzigingen:

 • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing;
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Uw pensioen wordt verhoogd

In 2018 is de financiële positie van bpfBOUW verder verbeterd. Daarom is uw pensioen per 1 januari 2019 met 1,07% verhoogd. Sinds 2015 zijn de wettelijke regels om uw pensioen te verhogen strenger geworden. BpfBOUW moet aan deze regels voldoen. Het is daardoor nog niet mogelijk om de pensioenen volledig met de gemiddelde prijsstijging mee te laten groeien.

Lees meer over toeslagverlening

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering, betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2019 5,7% van uw brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is € 55.923. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn Bouwpensioen. Zo heeft  u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.  

Meld u aan voor digitale post.