Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u per maand van ons krijgt in 2022. Kreeg u vorig jaar pensioen van ons? Dan ontvangt u uiterlijk eind januari ook uw jaaropgave.

Uw nettopensioen in 2022 is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dat komt onder andere doordat wij uw pensioen dit jaar met 1,76% hebben verhoogd. 
 
De volgende factoren hebben ook invloed op uw nettopensioen: 
 • De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2022 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2022 anders dan in 2021.
 • In 2022 is de premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie) 5,5% van uw bruto jaarinkomen. In 2021 was dat 5,75%. U betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 59.706. In 2021 was dit € 58.311. 
U ziet op uw betaalspecificatie hoeveel pensioen u in 2022 krijgt. U ziet ook hoeveel er wordt ingehouden aan belastingen en premie voor de Zorgverzekeringswet. 
Op uw jaaropgave ziet u:
 • Hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft;
 • Wat u aan belasting en premies (loonheffing) heeft betaald;
 • Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.

Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed.

Op uw brutopensioen wordt een aantal bedragen ingehouden:
 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering, betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. In 2022 is de Zvw 5,5% van uw brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is € 59.706. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.