Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari ontvangt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt in 2020. Wij sturen u uiterlijk eind januari ook een jaaropgave als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw betaalspecificatie en jaaropgave vindt u uiterlijk eind deze maand terug in Mijn Bouwpensioen.

Op uw jaaropgave ziet u:
 • Hoeveel pensioen u vorig jaar ontvangen heeft;
 • Wat u aan belasting en premies heeft betaald: de loonheffing;
 • Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.
Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons ontvangt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer er iets wijzigt. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2020

Mogelijk wijzigt uw nettopensioen in 2020.

Dit komt door fiscale wijzigingen:

 • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing. Uw nettopensioen is dit jaar daarom mogelijk lager dan in 2019;
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2020 5,45% van uw bruto jaarinkomen. In 2019 was dat 5,70%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 57.232. Dit was in 2019 € 55.927.

Vanaf 1 januari 2020 is uw opgebouwde pensioen verhoogd met 0,26%

BpfBOUW probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen volledig te verhogen. Uw pensioen groeit dan mee met de stijging van de prijzen. BpfBOUW moet hiervoor aan strenge eisen voldoen. Het is nu niet mogelijk de pensioenen volledig mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Wij verhogen uw pensioen wel gedeeltelijk, met 0,26 procent.

Op bpfbouw.nl/toeslagen vindt u meer informatie over de financiële situatie van bpfBOUW.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden:

 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering, betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De Zvw bedraagt in 2020 5,45% van uw brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover u Zvw betaalt is € 57.232. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die u ontvangt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Als u kiest voor digitale post, vindt u uw betaalspecificatie en jaaropgave voortaan in Mijn Bouwpensioen. Zo heeft  u al uw informatie over uw pensioen overzichtelijk bij elkaar.  

Meld u aan voor digitale post.