Klant worden

Onder ‘Aanmelden als werkgever’ leest u hoe u zich aanmeldt. Bent u als zelfstandige werkzaam in de afbouw of natuursteen? Meld u dan aan met het formulier onder ‘Aanmelden als zelfstandige’. Valt u als werkgever niet onder de verplichtstelling maar wilt u zich wel aansluiten? Lees dan verder onder ‘Vrijwillig aansluiten als werkgever’.

Bent u werkgever in de bouw? U valt dan onder de verplichtstelling van bpfBOUW. Dit betekent dat u deelneemt aan de pensioenregeling van bpfBOUW en de bedrijfstakeigen regelingen in de Bouwnijverheid (BTER). U als werkgever levert de loon- en premiegegevens van uw werknemer(s) aan. Zo draagt u bij aan hun pensioenopbouw. Om dit te kunnen doen, meldt u zich aan bij bpfBOUW. 

Heeft u personeel dat (binnen drie weken) actief is in de bouw? Vul dan ons aanmeldformulier volledig in. Hiermee regelt u in één keer de aanmelding voor de pensioenregeling van bpfBOUW en BTER. 
 
Let op: Is de datum dat uw eerste werknemer in dienst treedt nog niet bekend? Wacht dan met aanmelden totdat u de datum weet.

Stuur het volledig ingevulde formulier op
Wij beoordelen dan of u zich kunt aansluiten. Als dit het geval is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een e-mail met daarin uw aansluitnummer. U vindt in de e-mail ook informatie over hoe u de loon- en premiegegevens van uw werknemer(s) aanlevert. Wanneer uw e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u deze informatie per brief.
 
Valt u volgens ons niet onder de verplichtstelling? Dan nemen wij contact met u op. 
Als zelfstandige in de afbouw of natuursteen valt u onder de verplichtstelling van bpfBOUW. U neemt daarom deel aan de pensioenregeling van bpfBOUW en de bedrijfstakeigen regelingen in de Bouwnijverheid (BTER). Om uw pensioen op te bouwen, levert u tweemaal per jaar uw loon- en premiegegevens aan. Om dit te kunnen doen, meldt u zich aan bij bpfBOUW. 

Vul ons aanmeldformulier voor zelfstandigen volledig in. Hiermee regelt u in één keer de aanmelding voor de pensioenregeling van bpfBOUW en BTER. 

Stuur het volledig ingevulde formulier op
Wij beoordelen dan of u zich kunt aansluiten. Als dit het geval is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een e-mail met daarin uw aansluitnummer. U vindt in de e-mail ook informatie over hoe u uw loon- en premiegegevens aanlevert. Wanneer uw e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u deze informatie per brief.
 
Valt u volgens ons niet onder de verplichtstelling? Dan nemen wij contact met u op. 
De verplichtstelling geldt voor werkgevers die actief zijn in een of meer van de onderstaande sectoren. En voor zelfstandigen werkzaam in afbouw en natuursteen.

  • de bouw & infra;
  • de afbouw (het stukadoorsbedrijf, het afbouwbedrijf en het terrazzo/vloerenbedrijf);
  • het natuursteenbedrijf;
  • de timmerindustrie;
  • de betonmortelindustrie;
  • de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven;
  • de baksteenindustrie.
U vindt een uitgebreide beschrijving van deze sectoren in de verplichtstelling. Twijfelt u of uw bedrijf onder de verplichtstelling valt? Mogelijk is dan een werkingssfeeronderzoek nodig. Neem hiervoor contact op met het Technisch Bureau Bouw & Infra. Zij bepalen of een werkingssfeeronderzoek mag worden uitgevoerd.
Wilt u zich vrijwillig aansluiten bij bpfBOUW? U neemt hiervoor de volgende stappen. 
 
Let op: Het kan tot drie maanden duren voordat uw vrijwillige aansluiting rond is. Meld u daarom op tijd aan.

Stap 2: Meld u aan met ons aanvraagformulier. Stuur dit samen met de op het aanmeldformulier genoemde documenten naar vrijwilligeaansluiting@bpfbouw.nl. Wij beoordelen op basis van dit formulier en de documenten of u zich vrijwillig kunt aansluiten. 

  • Voldoet u aan de voorwaarden? U ontvangt dan de overeenkomst tot vrijwillige aansluiting. 
  • Als wij nog aanvullende vragen hebben, nemen wij contact met u op.
  • Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan kunnen wij uw verzoek voorleggen aan het bestuur van bpfBOUW. Hiervoor nemen wij eerst contact met u op.
Stap 3: U tekent de overeenkomst en stuurt deze op.

Stap 4: Uw overeenkomst wordt ondertekend door het bestuur. U ontvangt hiervan een kopie. Ook krijgt u van ons een uitleg hoe u de loon- en premiegegevens van uw werknemers aanlevert.