Premies en wijzigingen voor 2018 bekend

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling van bpfBOUW in 2018. Wij informeren uw werknemers hier in januari over.

Pensioenleeftijd blijft 67 jaar

De overheid heeft de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Cao-partijen  hebben besloten om de pensioenleeftijd niet te verhogen. De standaard leeftijd waarop het pensioen van uw werknemers ingaat, blijft 67 jaar. Uw werknemer kan ook eerder met pensioen gaan.

Nieuwe opbouw ouderdomspensioen vanaf 1 januari 2018 lager

Om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden en om te voldoen aan de nieuwe fiscale regels van de overheid, is vanaf 1 januari 2018 de pensioenopbouw van uw werknemers 1,738% van de pensioengrondslag. Dit was 1,875%. Uw werknemersgaan jaarlijks minder pensioen opbouwen. Hierdoor is de hoogte van hun pensioen straks lager. Op https://www.bpfbouw.nl/uw-pensioen/pensioen-1-2-3 leest u meer over de pensioenopbouw en ziet u rekenvoorbeelden. Het reeds opgebouwde pensioen van uw werknemers wijzigt niet. Zij behouden wat zij hebben opgebouwd.

Partnerpensioen blijft gelijk

De hoogte van het partnerpensioen dat uw werknemers opbouwen blijft gelijk. Dit is pensioen voor de partner van uw werknemer, als uw werknemer komt te overlijden.

Verhoging van het opgebouwde pensioen met 0,59%

Per 1 januari krijgen gepensioneerden en (gewezen) deelnemers er 0,59% bij. De verhoging is mogelijk omdat de financiële gezondheid van bpfBOUW in 2017 verder is verbeterd. De dekkingsgraad, op basis waarvan het bestuur deze beslissing neemt, is 115,1%. Dat betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ruim 1,15 euro in kas zit. Dat is voldoende om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen. De maximaal wettelijk toegestane verhoging is 0,59%.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan op www.bpfbouw.nl of neem contact op met de werkgeversdesk. Bel naar 020 583 80 80 of mail naar werkgevers@bpfbouw.nl. Wij zijn op werkdagen te bereiken van 08.30 tot 17.00 uur.

21-12-2017