Werkgeversdesk: binnen een jaar meer dan 10.000 vragen ontvangen

Sinds 14 november vorig jaar kunt u bij de werkgeversdesk terecht met al uw vragen over de pensioenregeling van bpfBOUW en vragen over de Bedrijfstakeigen Regelingen (denk aan het Aanvullingsfonds en het Tijdspaarfonds.. Nu, bijna een jaar later, heeft de werkgeversdesk al meer dan 10.000 vragen beantwoord. Wij gingen langs bij de persoon die de 10.000e vraag stelde. Nellie Cruz Passos – Houtekamer was de gelukkige.

Taart en bos bloemen

Nellie is werkzaam als salarisadministrateur bij Accountskantoor Somniant uit Rotterdam. Zij belde namens funderingsherstelbedrijf C J Smit & Zn BV uit Moordrecht. Ze had een vraag over het recht op voorwaardelijk pensioen op het moment dat een werknemer uit dienst treedt omdat hij arbeidsongeschikt is. Op 5 oktober zijn Pim Wijers en Astrid Kat van de werkgeversdesk langsgegaan bij CJ Smit & Zn BV in Moordrecht. Pim en Astrid werden enthousiast ontvangen en overhandigden aan de werkgever en Nellie een taart en een bos bloemen. In de uitleg hierover zijn onder andere zaken als voorwaardelijk pensioen, vereisten voor premievrije  pensioenopbouw en vrijwillige voortzetting besproken.

Hoe zit het ook alweer met het voorwaardelijk pensioen?

Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfBOUW. Daarnaast bouwen uw werknemers “extra” pensioen op. Dit noemen we ook wel voorwaardelijk pensioen. Het is goed om te weten dat:

  • De ingangsdatum en de hoogte van het voorwaardelijk pensioen verschilt per sector. Uw werknemer ziet op het UPO of hij recht heeft op voorwaardelijk pensioen. Uw werknemer betaalt premie voor de aanvullingsregeling. Deze premie betaalt hij tot de standaard pensioenleeftijd die in de aanvullingsregeling voor de sector is vastgesteld. De aanvullingsregelingen zijn bedoeld voor het voorwaardelijk pensioen van werknemers.
  • Uw werknemer heeft alleen onder bepaalde voorwaarden recht op voorwaardelijk pensioen. Denk hierbij aan de periode(s) waarin uw werknemer werkzaam was in de sector Bouwnijverheid  en pensioen heeft opgebouwd.   
  • Als uw werknemer zijn dienstverband beëindigt, bouwt hij geen pensioen meer op. Het is mogelijk om het pensioen vrijwillig voort te zetten. De werknemer betaalt dan zélf de premie. Dit geldt voor het pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Maar ook voor de aanvullingsregelingen. Op deze manier heeft uw werknemer een garantie voor ouderdomspensioen en pensioen voor zijn nabestaanden. Op de premiecalculator kan uw werknemer zelf berekenen hoeveel premie hij moet betalen.

Arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw

Nellie gaf aan dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Daarom wilde ze ook graag weten of de werknemer pensioen opbouwt op het moment dat hij arbeidsongeschikt is. Het is goed om te weten dat:  

  •  Voor dat deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, kan uw werknemer toch pensioen opbouwen. Zonder pensioenpremie te betalen. Dit heet premievrije pensioenopbouw. Dit is alleen voor het pensioen uit de basisregeling van bpfBOUW. Uw werknemer moet dit zelf aanvragen. Lees meer over premievrije pensioenopbouw (PVB).  
  •  Mocht u naast het basispensioen ook de aanvullingsregelingen willen voortzetten, dan kunt u gebruik maken van vrijwillige voortzetting. U kunt de aanvullingsregeling voortzetten zonder dat u de basispensioenregeling voortzet. Maar als u de basispensioenregeling voortzet dan is het verplicht de aanvullingsregelingen vrijwillig voort te zetten. Soms komt het voor dat de werkgever de premie voor zijn rekening neemt.   Het is belangrijk dat u en uw werknemer hier goede afspraken over maken. Lees meer over vrijwillige voortzetting

19-10-2017