Premie betalen

Voor het pensioen van uw werknemers betaalt u pensioenpremie aan het pensioenfonds. Lees hoe u de premie betaalt en welk rekeningnummer u hierbij gebruikt.

De contactpersoon voor de premiebetaling is degene die in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP) staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. Deze persoon ontvangt de facturen en meldingen en informatie over de facturen. Wilt u deze contactpersoon wijzigen? Doe dit als volgt:

 • Ga naar SWP
 • Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Klik op 'SWP' in de balk bovenaan
 • Ga naar het tabblad 'Klantbeeld'
 • Kies 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Klik op ‘Dienstverleners’
 • Klik op ‘Financiële administratie’
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in
 • Klik op 'Controleer'
 • Klik op 'Zend in'

Let op! Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op verwerkt? Dan is uw wijziging binnen tien werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

Na acceptatie en verwerking van uw Levering Premie en Gegevens (LPG) ontvangt u per e-mail de premiefactuur. De premiefactuur versturen wij naar het (e-mail)adres dat staat geregistreerd bij de financiële administratie in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). Wij adviseren u om een centrale mailbox te gebruiken. Zo voorkomt u dat de digitale facturen niet meer aankomen als een personeelslid uw organisatie verlaat.

U kunt de premiefacturen via automatische incasso of via overschrijving betalen.

1. Betalen via automatische incasso
U betaalt de premiefactuur het eenvoudigst via automatische incasso. Met automatische incasso betaalt u op tijd en voorkomt u aanmaningskosten, betaalrente en incassokosten. De premies worden dan van uw rekening afgeschreven. Bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Hiermee zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Als u niet akkoord bent met de afschrijving neemt u contact op met uw bank en vermeldt u dit ID.
 
Let op! De premiefactuur wordt alleen geïncasseerd als deze voortkomt uit uw LPG. Als er sprake is van een opgelegde factuur of rentefactuur, dan dient u deze bedragen zelf handmatig over te maken. Op de factuur vindt u het betaalkenmerk dat u bij uw betaling moet vermelden.
 
Wilt u een automatische incasso instellen? Doorloop de volgende stappen:
 • Log in op SWP
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'
 • Ga naar 'Uw organisatiegegevens wijzigen'
 • Kies bij 'Rekeningen' voor automatische incasso
 
2. Betalen via overschrijving
Betaalt u niet via automatische incasso, dan ontvangt u standaard van ons een factuur met daarop het verschuldigde premiebedrag. Gebruik als betalingskenmerk uw debiteurnummer en het factuurnummer. Zorg ervoor dat u het betalingskenmerk correct overneemt, anders kan uw premiebetaling niet verwerkt worden.
 
Rekeningnummer
Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer:
 
NL12 ABNA 0481 7003 07 t.n.v.: Stichting Derdengelden APG inz. Bouw.
Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer:
 
NL12 ABNA 0481 7003 07 t.n.v.: Stichting Derdengelden APG inz. Bouw.

De betaaltermijn voor uw facturen is 14 dagen. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling, dan sturen wij u een aanmaning. Als 7 dagen na de eerste aanmaning uw betaling nog niet is ontvangen, dan sturen wij u een ingebrekestelling. Als wij uw betaling 7 dagen daarna nog niet hebben ontvangen, dan dragen wij de vordering over aan ons incassobureau.

Bekijk het overzicht van de incassokosten:

Hoofdsom
Incassokosten (exclusief BTW)
tot 250 euro
37 euro
250 tot 500 euro
75 euro
500 tot 1.250 euro
150 euro
1.250 tot 2.500 euro
300 euro
2.500 tot 3.750 euro
450 euro
3.750 tot 5.000 euro
600 euro
meer dan 5.000 euro
15 procent

Als u binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, voorkomt u incassokosten.

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dat kan onder deze voorwaarden:

 • U heeft een keer per 12 maanden recht op een regeling tegen een gereduceerd tarief;
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau;
 • Wij besteden de regeling uit aan ons incassobureau. Zij rekenen hiervoor een gereduceerd tarief van 100 euro exclusief BTW;
 • Over het openstaande bedrag rekenen wij rente;
 • Komt u uw verplichtingen niet na? Dan komt de regeling per direct te vervallen en moet u de reguliere incassokosten betalen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar incasso@bpfbouw.nl.

Heeft u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Heeft u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u eerst de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Heeft u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht via SWP. Dan ziet u welke facturen er nog openstaan. Zorg ervoor dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt. Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze zelf vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. Let op: De opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk de juiste gegevens aan te leveren. Lever de gegevens daarom alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 2%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. Een voorbeeld: is de uiterste aanleverdatum 1 december en levert u op 8 januari loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.

Dit doet u via SWP. Bekijk in de handleiding gegevens controleren en wijzigingen SWP hoe u uw rekeningnummer wijzigt.