Pensioenregelingen bpfBOUW

Alle werknemers die in dienst zijn bij bouwbedrijven, nemen deel aan de basispensioenregeling. Elk jaar bouwt de werknemer een stuk pensioen op over zijn pensioenloon. Het maximum pensioenloon is € 62.519,67 (2020).

BpfBOUW heeft twee pensioenregelingen: de basispensioenregeling en de BeterExcedent-regeling.
De basispensioenregeling draait vooral om het ouderdomspensioen, maar er zit ook een stuk partner- en wezenpensioen in. Overlijdt uw werknemer, dan krijgt de partner een volledig partnerpensioen uitgekeerd. Bij het overlijden van beide ouders worden de kinderen door het wezenpensioen verzorgd achtergelaten, in elk geval tot en met de periode dat zij studeren, tot uiterlijk 27 jaar.

Arbeidsongeschiktheid

Als er sprake is van arbeidsgeschiktheid wordt de premiebetaling naar rato voortgezet, zonder dat dit bij de deelnemer belast wordt. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt uw werknemer een uitkering.
Voor uw werknemers die meer verdienen dan het maximum pensioenloon, kunt u de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW afsluiten. Dit is een aanvullende pensioenregeling op basis van beschikbare premie, waarmee u uw werknemers een goede aanvullende arbeidsvoorwaarde biedt. Binnen de BeterExcedent-regeling is de pensioenopbouw in 2020 gemaximeerd tot een pensioenloon van € 110.111. Heeft u vragen? Neem contact op met onze Werkgeversdesk.
Sommige mensen willen vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd zijn en niet meedoen aan een pensioenfonds. Die mensen noemen we gemoedsbezwaarden. Uw werknemer kan een vrijstelling aanvragen.