Kies voor de BeterExcedent-regeling van bpfBOUW

Voor uw werknemers met een pensioenloon boven de € 60.849,58 (2019) biedt bpfBOUW de BeterExcedent-regeling. Via deze regeling bouwen uw werknemers pensioen op over het pensioenloon boven deze grens.

Excedentregeling op basis van beschikbare premie. U stelt als werkgever een brutopremie beschikbaar voor het opbouwen en verzekeren van pensioenaanspraken. De premie wordt bepaald aan de hand van de door u gekozen premiestaffel. 
De regeling kent 2 mogelijkheden:  
  1. Beleggingsvariant: bpfBOUW belegt de nettopremie (= brutopremie -/- risicopremie) op naam van de deelnemer volgens een lifecycle beleggingsmodel. 
  2. Pensioeninkoopvariant: de jaarlijks ingelegde premie wordt per 31 december van ieder kalenderjaar aangewend ter verhoging van de pensioenaanspraken in de Pensioenregeling Bouwnijverheid.
De BeterExcedent-regeling is voor u als werkgever een vrijwillige pensioenregeling. Voor uw werknemer(s) is deelname vervolgens verplicht.

Voordelen

  • De BeterExcedent regeling vult de basispensioenregeling goed aan. Hiermee bouwt uw medewerker pensioen op over het hele salaris. 
  • Zowel de basispensioenregeling als de BeterExcedent-regeling overzichtelijk in ‘Mijn Bouwpensioen’ en op één Uniform Pensioenoverzicht. 
  • Alle pensioenregelingen onder één dak waardoor de administratieve lasten tot een minimum beperkt blijven. 
  • Afsluiten loopt direct via onze relatiemanagers. U hoeft geen financieel adviseur in te schakelen en bespaart dus advieskosten.

Nadelen

  • Het rendement is afhankelijk van beleggingsresultaten. Die kunnen meevallen, maar ook tegenvallen. Het risico daarvoor ligt bij de deelnemer.
Tot slot, onze relatiemanagers geven u op maat gemaakte informatie over onze BeterExcedent-regeling en begeleiden u door het proces van afsluiten, maar geven geen advies.
Onze relatiemanagers vertellen u graag over de mogelijkheden van de BeterExcedent-regeling.
Bel onze Werkgeversdesk op 020 583 80 80 om een afspraak te maken. U kunt ons ook mailen via: werkgevers@bpfbouw.nl.