Meer of minder werken

De pensioenpremie die u voor een werknemer betaalt, is gebaseerd op het loon en het aantal uur dat iemand werkt.

Gaat een werknemer meer werken, dan bouwt hij over die extra uren ook pensioen op. Gaat uw werknemer minder uren werken, dan daalt het loon in de meeste gevallen. Uw werknemer bouwt dan ook minder pensioen op. 

Pensioen aanvullen

Wilt uw werknemer het pensioen aanvullen omdat hij minder gaat werken? Uw werknemer kan het pensioen zelf aanvullen.

Let op!

Geef het aantal uur dat uw werknemers gewerkt hebben door bij de maandelijkse of vierwekelijkse Opgave van Loon en Premie (OLP). Op Administratienet leest u meer over de loonperiodes en hoe en wanneer u de OLP aanlevert.