Met pensioen gaan

Gaat uw werknemer met pensioen? Zes maanden voor de AOW-leeftijd ontvangt uw werknemer een aanvraagformulier. Op dat formulier staat hoeveel pensioen hij krijgt.

Uw werknemer heeft meerdere keuzes. Met de pensioensimulator op Mijn Bouwpensioen kan uw werknemer uitrekenen hoeveel pensioen hij krijgt. Misschien wil uw werknemer eerder stoppen met werken of wil hij juist langer doorwerken. Uw werknemer heeft ook de mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan.
Uw werknemer kan bellen met de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40 of met een vakbondsconsulent van het FNV, het CNV of het Zwarte Corps. Dat kan ook als hij geen lid is van een vakbond.