Nieuwe werknemer

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet u dit aan ons doorgeven. U bent verplicht om pensioenpremie af te dragen voor deze werknemer.

Informeer uw nieuwe werknemer over onze pensioenregelingen:   

  • Basisregeling 
  • BeterExcedent-regeling 
  • Nettopensioenregeling
Aanmelden kan via het systeem waar u uw pensioenaangifte invoert, de Levering Premie en Gegevens (LPG). Doe dit binnen twee weken na afloop van de loonperiode. Bekijk een handleiding over de loonperiodes en hoe en wanneer u de LPG moet aanleveren.
Valt uw bedrijf onder de cao Bouw & Infra? Naast het betalen van pensioenpremie, spaart u voor uw bouwplaatswerknemers een individueel budget bij het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. UTA-werknemers kunnen vrijwillig deelnemen. Daarnaast kunt u uw werknemers laten deelnemen aan het Saldo Spaaruren. U stort de bedragen in het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. U kunt de eerste storting bij het Tijdspaarfonds pas doen nadat de eerste Levering Premie en Gegevens (LPG) is verwerkt. Voor de storting heeft u namelijk het registratienummer van uw werknemer nodig. Dit nummer ontvangt u binnen 10 werkdagen na de eerste verwerking van de pensioenaangifte voor deze werknemer (LPG).