Overlijden

Als uw werknemer overlijdt, eindigt het deelnemerschap bij bpfBOUW. De beëindiging gaat in op de eerste dag na het overlijden. Geef het overlijden aan ons door.

Het stopzetten van de pensioenopbouw en de afhandeling met nabestaanden gaat automatisch.

Partnerpensioen is het geld dat de partner van uw werknemer van ons krijgt als uw werknemer overlijdt. Wij betalen het partnerpensioen uit vanaf de maand na het overlijden van uw werknemer.

De partner van uw werknemer krijgt na het overlijden het partnerpensioen dat de werknemer had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2018 en de maand waarin de werknemer 67 zou worden. Hier komt 70% van het ouderdomspensioen bij dat de werknemer heeft opgebouwd tot 1 januari 2018. De werknemer moet op het moment van overlijden wel in de bouw werken.

Werkt uw werknemer niet meer in de bouw? Zijn partner krijgt dan het partnerpensioen dat uw werknemer heeft opgebouwd toen hij nog in de bouw werkte.

Is de werknemer ooit gescheiden? Dan heeft de ex-partner waarschijnlijk recht op een deel van het opgebouwde pensioen. Als de werknemer inmiddels een nieuwe partner heeft, dan kan die geen aanspraak maken op het volledige partnerpensioen, omdat een deel naar de ex-partner gaat.
Zodra het overlijden geregistreerd is gaat er automatisch een aanvraagformulier naar de partner, als deze bij bpfBOUW bekend is. In dat formulier kan aangegeven worden of er minderjarige of studerende kinderen zijn in verband met het wezenpensioen.
Ga dan na of de partner wel bekend is bij ons. Dit weten we alleen als het samenlevingscontract naar ons is opgestuurd. Is dit niet het geval, dan moet een kopie van samenlevingscontract alsnog worden opgestuurd.
U kunt de nabestaanden doorverwijzen naar onze website. Daar staat meer informatie over het partnerpensioen en het wezenpensioen.