Ziek of arbeidsongeschikt

Bij ziekte van een werknemer bent u verplicht om het salaris de eerste twee jaar door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Hoeveel pensioenpremie u moet betalen, is afhankelijk van de cao waar uw bedrijf onder valt.

Bekijk de premiepercentages.
Als uw werknemer twee jaar onafgebroken ziek is geweest, mag u de arbeidsovereenkomst beƫindigen. U hoeft dan ook geen pensioenpremie meer te betalen. Het UWV bepaalt of de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en hoe hoog de WIA-uitkering wordt. Wij ontvangen hierover een bericht van het UWV. U hoeft hier niets voor te doen.
Stel dat uw werknemer na het tweede ziektejaar voor 50 procent in de WIA terechtkomt, maar voor de resterende 50 procent wel weer voor u komt werken. Dan draagt u alleen pensioenpremie af voor de uren dat uw werknemer bij u in dienst is. Met betrekking tot de pensioenaangifte: let er op dat u in de gegevens van de werknemer de parttimefactor naar beneden aanpast, u mag niet het uurloon verlagen.
Heeft u vragen over de pensioenaangifte voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers? Bel met de afdeling Incasso: 020 583 42 00. Werknemers kunnen kosteloos advies krijgen van een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps. De werknemer hoeft geen lid te zijn van de vakbond.