Ziek of arbeidsongeschikt

Bij ziekte van een werknemer bent u verplicht het salaris de eerste twee jaar door te betalen (loondoorbetalingsplicht). Hoeveel pensioenpremie u moet betalen, is afhankelijk van de cao waar uw bedrijf onder valt. Tijdens de twee ziektejaren wordt de pensioenopbouw van uw werknemer premievrij aangevuld tot maximaal 100%. Dit betekent dat uw werknemer pensioen opbouwt zonder pensioenpremie te betalen. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw verschilt per cao.

Bekijk de premiepercentages.
Als uw werknemer twee jaar onafgebroken ziek is geweest, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. U hoeft dan ook geen pensioenpremie meer te betalen. Het UWV bepaalt of de werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en hoe hoog de WIA-uitkering wordt. Wij ontvangen hierover een bericht van het UWV. U hoeft hier niets voor te doen.
Stel dat uw werknemer na het tweede ziektejaar voor 50 procent in de WIA terechtkomt, maar voor de resterende 50 procent wel weer voor u komt werken. Dan draagt u alleen pensioenpremie af voor de uren dat uw werknemer bij u in dienst is. Met betrekking tot de pensioenaangifte: let er op dat u in de gegevens van de werknemer de parttimefactor naar beneden aanpast, u mag niet het uurloon verlagen.
Krijgt uw werknemer vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Tijdens de IVA betaalt u het loon maximaal twee jaar door aan uw werknemer. U mag de IVA-uitkering van zijn loon aftrekken. Dit heeft wel invloed op de pensioenopbouw van uw werknemer. Over het loon dat u uw werknemer betaalt, draagt u pensioenpremie af aan bpfBOUW. 
 
Uw werknemer heeft recht op premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschiktheid vanaf de ingangsdatum van zijn IVA. Let op: De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is maximaal 69%. Uw werknemer heeft tijdens zijn IVA geen recht op aanvulling premievrije pensioenopbouw tijdens ziekte. 
Valt u als werkgever onder de cao Afbouw of sector Natuursteen? En zit uw werknemer in zijn tweede ziektejaar? U hoeft dan over dit tweede ziektejaar mogelijk geen loon- en premiegegevens aan te leveren voor de BTER-regelingen. Dit noemen wij dispensatie. Vul hiervoor het formulier melding tweede ziektejaar in en stuur het ondertekend naar premies@bpfbouw.nl. U ontvangt daarna een e-mail met informatie hoe u juist aanlevert voor deze werknemer. 
Heeft u vragen over de pensioenaangifte voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers? Bel met de afdeling Incasso: 020 583 42 00. Werknemers kunnen kosteloos advies krijgen van een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps. De werknemer hoeft geen lid te zijn van de vakbond.