Uniform Pensioenoverzicht (UPO): uw jaarlijkse pensioenoverzicht

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat hoeveel pensioen u bij bpfBOUW heeft opgebouwd. Ook ziet u hoeveel u krijgt als u op uw 67ste met pensioen gaat. Het is daarom verstandig om uw UPO goed door te nemen.

Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een overzicht, waarin staat hoeveel pensioen u bij bpfBOUW heeft opgebouwd. Het UPO krijgt u ieder jaar van ons. U krijgt het UPO uiterlijk 30 september 2022.
 
In uw UPO staat:
 • Hoeveel pensioen u bij bpfBOUW heeft opgebouwd tot 1 januari 2022. 
 • Hoeveel geld u naar verwachting krijgt als u tot uw 67ste pensioen blijft opbouwen.
 • Wat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt.
 • Wat u opbouwt als u arbeidsongeschikt raakt. 
Het is belangrijk dat u begrijpt wat er in uw UPO staat. Als u vragen heeft, helpen wij u graag.

UPO bekijken en downloaden

U kunt uw UPO online bekijken en downloaden. Dit kan door in te loggen in Mijn Bouwpensioen. U logt in met uw DigiD. Uw UPO staat bij uw berichten en heet 'UPO brief'. U kunt hier ook uw UPO’s van vorige jaren terugvinden. Wij sturen u een e-mail wanneer uw UPO klaarstaat.
 
Heeft u geen toegang tot Mijn Bouwpensioen? Of leest u uw pensioenoverzicht liever alleen op papier? Dan ontvangt u het UPO per post. Het is verstandig om uw pensioenoverzichten te bewaren. Zo houdt u een goed overzicht.

Waar heb ik het UPO voor nodig?

1. Het UPO geeft u inzicht in uw pensioen voor later. 

Zo weet u of u genoeg geld overhoudt om rond te komen.

Daarbij kunt u de rekenhulp Overzicht & Inzicht in Mijn Bouwpensioen van bpfBOUW gebruiken. U vult makkelijk uw inkomsten en uitgaven in. Zo weet u wat u tijdens uw pensioen maandelijks overhoudt. Niet alle deelnemers kunnen deze rekenhulp gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld niet als u arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

2. Bij belangrijke gebeurtenissen in uw leven.

Denk aan arbeidsongeschiktheid, overlijden of een scheiding. In het geval van een scheiding is het fijn om te weten hoeveel pensioen er tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit pensioen moeten ex-partners later verdelen. Dan kunt u daar rekening mee houden bij bij het maken van afspraken over hoe u het ouderdomspensioen verdeelt.
 
Ook bij het kopen van een huis met een hypotheek, heeft u uw UPO nodig. Zo weet de bank hoe uw inkomen voor later ervoor staat. 

Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert.

3. Voor de belastingaangifte (als u spaart met lijfrente).

Als u de belastingaangifte doet, controleert u of factor A juist is ingevuld. Deze factor laat zien hoeveel uw pensioen is gegroeid. Dit is belangrijk als u een lijfrente heeft. Dit is een aanvulling op uw pensioen die u zelf kunt afsluiten bij een bank of een verzekeraar.
persoonlijke gegevens
Op het UPO staan uw naam, adres en gegevens van uw mogelijke partner. Controleer altijd of uw gegevens op het UPO juist zijn. Kloppen ze niet? Neem dan contact met ons op. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.
 
De gegevens van mijn partner kloppen niet
Als uw partner bij ons bekend is, staan de gegevens van uw partner in het pensioenoverzicht. Als u trouwt (of een partnerschap registreert) is uw partner automatisch aangemeld. Als u een samenlevingscontract afsluit, moet u zelf uw partner aanmelden. Dit kan via Mijn Bouwpensioen. Zo zorgt u ervoor dat het partnerpensioen goed is geregeld.
 
Bent u gescheiden of is uw partner overleden? Dan ziet u ‘geen (huidige) partner bekend’ op uw pensioenoverzicht.
 
Partner wel opgegeven, toch gegevens niet zichtbaar of onjuist
Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie per 1 januari. Als u uw partner later heeft aangemeld, staan de gegevens over uw partner nog niet op het UPO. Daarom kan het ook voorkomen dat uw ex-partner nog op het UPO staat. We snappen dat dit vervelend voor u kan zijn om dit te zien en we verwerken de gegevens zo snel mogelijk. 

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht:

 1. Uw salaris dat meetelt voor uw pensioen.

  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen.

  Werkt u in deeltijd? Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd baan. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw? Bekijk het pensioenreglement.

 2. U bouwt geen pensioen op over (bodemloon).

  U bouwt geen pensioen op over uw hele salaris. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het (maximum) salaris min de franchise bouwt u jaarlijks 1,738% aan ouderdomspensioen op. Bij bpfBOUW noemen wij franchise bodemloon. 

 3. Salaris waarover u pensioen opbouwt.

  Dit is het deel van uw voltijd bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw.

 4. Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.

  Dit is het percentage pensioen dat u opbouwt. Elk jaar bouwt u pensioen op over een gedeelte van uw salaris. Lees meer over dit opbouwpercentage.

 5. Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.

  Dit laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt.

Opgebouwd pensioen

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd bij ons. Dit brutobedrag krijgt u per jaar vanaf 67 jaar zolang als u leeft.

Ook ziet u hier uw te bereiken pensioen. Dit is het bedrag dat u van ons ontvangt als u blijft werken en er niets in uw situatie verandert. 

Bekijk meer informatie over uw ouderdomspensioen.

Brutobedragen op uw pensioenoverzicht

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen, inclusief vakantiegeld per jaar. Dat betekent dat daarover belasting betaald moet worden. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. In Mijn Bouwpensioen ziet u wat u netto per maand kunt verwachten als u met pensioen gaat. U ontvangt deze bedragen vanaf uw 67e.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

Dan ziet u op uw overzicht een melding dat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij wordt voortgezet. Meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Aanvullingsregeling

Op uw vorig overzicht staat mogelijk een bedrag dat u aan extra pensioen krijgt uit een aanvullingsregeling. Vanaf het UPO 2022 ziet u dit bedrag niet meer apart op het pensioenoverzicht staan. Het is dan samengevoegd met het pensioen uit de basisregeling.

Neemt u deel aan de BeterExcedent-regeling?

Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht. Bekijk meer informatie over de BeterExcedent-regeling.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? En heeft u dit aan ons doorgegeven? Dan is het gedeelte van uw pensioen dat naar uw ex-partner gaat, al van het bedrag op uw overzicht afgehaald. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank.
partner en wezenpensioen
Als u overlijdt dan kunnen uw partner en eventuele kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dat is een brutobedrag per jaar. Hier gaan nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.

Heeft u geen partner?

Op uw pensioendatum heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Op Mijn Bouwpensioen kunt u zien welke invloed dit heeft op de hoogte van uw ouderdomspensioen.

Uw ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van uw partnerpensioen? Dan is het deel van het partnerpensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in het UPO ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt hij of zij geen partnerpensioen als u overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in uw UPO ziet.

Bent u na 1 januari 2021 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen op het UPO nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen) gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. De uitkering voor uw eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Log in op Mijn Bouwpensioen voor meer informatie.

Kinderen

Als u overlijdt hebben uw eventuele kinderen recht op een wezenpensioen. Bekijk meer informatie over nabestaandenpensioen voor uw kinderen.

BeterExcedent-regeling

Heeft u deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling? Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht.
risico
U krijgt altijd pensioen. Alleen de hoogte van uw pensioen staat niet vast. In de periode dat u pensioen opbouwt, verandert de wereld. Hierdoor kan uw pensioen hoger of juist lager uitvallen.
 
Zo beïnvloedt de rente de waarde van een pensioen. Als de rente laag is, heeft bpfBOUW meer geld nodig om alle pensioenen uit te kunnen betalen. Wij proberen altijd voorbereid te zijn op de risico’s om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen.
 
Betekenis van de 3 pijlen op uw UPO
Op uw UPO vindt u drie pijlen. Deze geven per economische situatie een schatting hoeveel pensioen u krijgt. We gaan er bij de schatting vanuit dat u tot uw 67ste blijft werken. En dat u op dezelfde manier pensioen blijft opbouwen. 

Pijl omhoog: Op uw 67ste is de economie zoals wij hadden ingeschat. Dit bedrag verwachten wij u te geven. 
 
Pijl naar rechts: Op uw 67ste gaat de economie al een tijd beter dan wij hadden ingeschat. Dit is voor u de beste situatie.
 
Pijl naar links: Op uw 67ste gaat de economie al een tijd minder goed dan wij hadden ingeschat. Dit is voor u de minst goede situatie.
 
Wij proberen bij de schatting zoveel mogelijk rekening te houden met veranderingen. Denk aan een mogelijke verhoging of stijging van prijzen (inflatie). Meer informatie over de pijlen vindt u hier.
factor A
Factor A staat helemaal onderaan op uw UPO. Factor A geeft aan hoeveel ouderdomspensioen u in een jaar heeft opgebouwd. Als u een lijfrente heeft afgesloten, heeft u factor A nodig voor uw belastingaangifte. Met een lijfrente betaalt u elke maand of jaar een bedrag waarmee u spaart voor later.
 
U kunt met factor A uw fiscale ruimte uitrekenen. Hoe hoger factor A, hoe minder inleg u mag aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting. Heeft u in een jaar meerdere UPO’s? Dan telt u alle factor A’s bij elkaar op. U kunt uw fiscale ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst.
Deze staat niet vermeld. Het extra pensioen uit uw waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. 
 
Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit pensioen meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. Of dit voor u voordelen heeft, hangt af van verschillende factoren. De Pensioenvergelijker kan u helpen om een keuze te maken die bij u past.
De bedragen op beide pensioenoverzichten kunnen verschillen. Het UPO dat u van ons krijgt, geldt alleen voor het pensioen bij bpfBOUW. Op ons UPO ziet u de brutobedragen per jaar, inclusief vakantiegeld. 
 
Het bedrag op mijnpensioenoverzicht.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoeveel u in totaal heeft opgebouwd. Dit is handig als u meerdere banen heeft (gehad). Dit gaat om nettobedragen per maand. De loonbelasting is hier dus al vanaf getrokken. Zo ziet u beter wat u overhoudt. Ook zijn de bedragen inclusief AOW.
 
 
De bedragen op het pensioenoverzicht van bpfBOUW zijn:
• alleen uw pensioen bij bpfBOUW
• bruto en per jaar
• berekend tot 1 januari 
 
De bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl zijn: 
• uw totale pensioen bij alle pensioenuitvoerders waar u pensioen heeft opgebouwd
• inclusief AOW
• netto en bruto en per maand