Arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent.

Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen). Dit is een maandelijkse aanvulling op uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. U moet hiervoor wel een vervolguitkering ontvangen. Bekijk meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Zelf aanvragen

U vraagt het arbeidsongeschiktheidspensioen zelf schriftelijk bij ons aan. Binnen twaalf maanden na ingang van uw vervolguitkering.

Wanneer stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen (en invaliditeitspensioen) stopt uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Uw recht op arbeidsongeschiktheidspensioen stopt echter ook als uw WIA- of WAO-uitkering beëindigd is. Bijvoorbeeld als u weer volledig arbeidsgeschikt bent.

Eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaan?

U kunt uw pensioen eerder dan uw AOW-leeftijd laten ingaan. Ontvangt u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen? Dit stopt als u met pensioen gaat. Ook eventuele premievrije pensioenopbouw stopt dan.

Voor dat deel dat u arbeidsongeschikt bent, kunt u toch pensioen opbouwen. Zonder dat u pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

U moet de premievrije pensioenopbouw wel zelf bij ons aanvragen. Premievrije opbouw stopt uiterlijk de eerste van de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Als u volledig arbeidsongeschikt bent, bouwt u 69% op van het bedrag dat u als werkende zou opbouwen. Als u minder arbeidsongeschikt bent, bouwt u ook minder op. Daarnaast neemt u ook niet langer deel aan de aanvullingsregeling.

Wilt u uw pensioen zelf verder aanvullen? Dat kan via vrijwillige voortzetting. Zo voorkomt u dat u straks minder pensioen krijgt. Bereken ook alvast uw pensioenpremie met de premiecalculator.
Krijgt u vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA. (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Uw werkgever betaalt uw loon maximaal twee jaar door en mag de IVA-uitkering aftrekken van uw loon. Over het loon dat u ontvangt draagt uw werkgever pensioenpremie af aan bpfBOUW. 
 
U heeft recht op premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschiktheid vanaf de ingangsdatum van uw IVA. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is maximaal 69%. Let op: overlijdt u tijdens uw IVA? Dan is de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het percentage van de premievrije pensioenopbouw. 
Wilt u weten wat dit betekent voor uw pensioen? Als u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kunt u met vragen over uw pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.