Arbeidsongeschikt

Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of u arbeidsongeschikt bent.

Bent u arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op: 
- arbeidsongeschiktheidspensioen (of invaliditeitspensioen); en/of
- premievrije pensioenopbouw.

Arbeidsongeschiktheidspensioen in het kort

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een maandelijkse aanvulling op uw WGA-vervolguitkering van UWV. U hoeft arbeidsongeschiktheidspensioen niet meer zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
Heeft u binnen 6 maanden na ingang van uw WGA-vervolguitkering nog niets gehoord over arbeidsongeschiktheidspensioen? Neem dan contact met ons op.  

Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw in het kort

Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, kunt u toch pensioen opbouwen. Zonder dat u hiervoor pensioenpremie betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.

U hoeft dit niet zelf aan te vragen. BpfBOUW krijgt informatie over uw arbeidsongeschiktheid van UWV. Na ontvangst van deze informatie, controleren wij of u recht heeft op premievrije pensioenopbouw. 

Heeft u binnen 6 maanden na ingang van uw WIA-uitkering niets gehoord over premievrije pensioenopbouw? Neem dan contact met ons op.  

Lees meer over premievrije pensioenopbouw.

Als u arbeidsongeschikt bent, bouwt u maximaal 69% premievrij pensioen op. Voor dit deel betaalt u geen premie. Het overige deel kunt u zelf opbouwen. Dit heet vrijwillige voortzetting. U voorkomt zo dat u straks minder pensioen krijgt. 
 
U vraagt vrijwillige voortzetting zelf aan. Het liefst zo snel mogelijk. Maar in ieder geval binnen
9 maanden nadat u arbeidsongeschikt werd.
 
Krijgt u vervroegd een WIA-uitkering van UWV? Deze vervroegde uitkering heet IVA. (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Uw werkgever betaalt uw loon maximaal twee jaar door en mag de IVA-uitkering aftrekken van uw loon. Over het loon dat u ontvangt, draagt uw werkgever pensioenpremie af aan bpfBOUW. 
 
U heeft recht op premievrije pensioenopbouw voor arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premievrije pensioenopbouw is de eerste twee jaar na uw eerste ziektedag 100%. Na twee jaar wordt deze maximaal 69%.

Let op!
Heeft u voor 1 januari 2020 een vervroegde IVA-uitkering toegekend gekregen? Dan is de hoogte van de premievrije pensioenopbouw maximaal 69% vanaf de ingangsdatum van uw IVA-uitkering. 
 
Overlijdt u tijdens uw IVA? Dan is de hoogte van het partnerpensioen gebaseerd op het percentage van de premievrije pensioenopbouw.
Wilt u weten wat dit betekent voor uw pensioen? Als u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kunt u met vragen over uw pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.