Dienstverband zonder loon

U bent nog in dienst maar uw werkgever hoeft uw loon niet door te betalen. Dit heeft invloed op uw pensioenopbouw.

U kunt in dienst zijn zonder loon bij:
  • onbetaald verlof;
  • arbeidsongeschiktheid, of
  • wanneer u wordt ingehuurd als oproepkracht.
Als u geen loon ontvangt bouwt u ook geen pensioen op. Daarom bent u ook geen deelnemer meer aan de pensioenregeling van bpfBOUW. U neemt ook niet meer deel aan de aanvullingsregeling.
U kunt onder voorwaarden pensioen blijven opbouwen bij bpfBOUW. Dit geldt ook voor de aanvullingsregeling. U betaalt dan uw eigen pensioenpremie. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting.
U moet vrijwillige voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na het einde van uw deelname bij bpfBOUW.