Verlof bij geboorte kind: gevolgen voor uw pensioen

Binnenkort verwacht u een kind. Of u heeft net een kind gekregen. Gefeliciteerd! Gezinsuitbreiding is bijzonder, maar ook spannend. Misschien bent u in deze tijd niet met pensioen bezig. Dat begrijpen wij goed. Maar verlof kan invloed hebben op uw pensioen.

Zwangerschapsverlof: u bouwt pensioen op

Als u zwanger bent, heeft u recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Tijdens deze weken bouwt u gewoon pensioen bij ons op. 

Geboorteverlof: u bouwt pensioen op

Bent u de partner van de moeder van het kind? Dan krijgt u geboorteverlof. Het geboorteverlof gaat om 1 werkweek. Tijdens het geboorteverlof krijgt u salaris en blijft u pensioen opbouwen.
 
Wanneer bent u partner van de moeder?
Een partner is de man of vrouw die:
• getrouwd is met de moeder van het kind.
• een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft.
• met de moeder samenwoont.
• haar kind heeft erkend. 

Aanvullend geboorteverlof: geen pensioenopbouw

Veel ouders willen graag meer tijd met hun kind doorbrengen. Als partner kunt u maximaal 5 werkwerken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit komt bovenop het geboorteverlof van 1 week. Ook ouders die een kind adopteren, hebben recht op dit verlof.  
 
U bouwt geen pensioen op 
Tijdens dit verlof krijgt u geen salaris, maar een uitkering van UWV. Dit verlof moet u binnen 6 maanden na de geboorte van uw kind opnemen. U bouwt tijdens dit verlof geen pensioen op. U bent dan niet verzekerd als u in die periode ziek wordt. Dit betekent dat u geen uitkering krijgt in de periode dat u arbeidsongeschikt bent of recht heeft op premievrije pensioenopbouw.

Ouderschapsverlof: geen pensioenopbouw

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof stimuleert ouders om als gezin meer tijd door te brengen. Daarnaast kunnen partners de taken voor de zorg en het huishouden beter verdelen. Dit gaat om 26 keer het aantal uren per week dat u werkt. Deze werkuren zijn afgesproken in uw werkcontract. Er gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof regels. Tijdens dit verlof krijgt u geen salaris en bouwt u geen pensioen op.
 
Invoering van 9 weken betaald ouderschapsverlof
Op 2 augustus 2022 treedt de wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt dat er de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht is op een uitkering van UWV van 70 procent van het dagloon.
 
U bouwt tijdens dit verlof geen pensioen op. U bent dan niet verzekerd als u in die periode ziek wordt. Dit betekent dat u geen uitkering krijgt in de periode dat u arbeidsongeschikt bent of recht heeft op premievrije pensioenopbouw.

Zelf kiezen om pensioen op te bouwen

Wilt u tijdens het aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof toch pensioen opbouwen? Dan kunt u dit zelf regelen. 
 
U kunt op 2 manieren pensioen blijven opbouwen: 
1. Uw werkgever kan de opbouw van het pensioen blijven betalen. Maak hierover afspraken met uw werkgever.  
2. U kunt op eigen kosten pensioen opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als u hulp nodig heeft bij de vrijwillige voorzetting, helpen wij u graag

Voordeel zelf pensioen blijven opbouwen 
Door pensioen op te blijven bouwen, heeft u minder kans op een tekort aan pensioen als u stopt met werken. Ook heeft u mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw als u ziek wordt of arbeidsongeschikt (WIA) raakt. In dat geval betaalt bpfBOUW pensioenpremie voor u.

Geboorteverlof heeft mogelijk ook gevolgen voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Werkt u in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie? Dan bent u tijdens uw aanvullend geboorteverlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijft u pensioen opbouwen? Dan bent u wel verzekerd. Werkt u in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor u geregeld. U kunt contact met ons opnemen. Lees meer over uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen mogelijk wezenpensioen van ons

U hoeft hiervoor niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft. Bekijk alle informatie op onze pagina over wezenpensioen.

Overlijdt u in de eerste 18 maanden van uw aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.