Kinderen

U heeft kinderen gekregen. Gefeliciteerd! Lees hier meer over aanvullend geboorteverlof en wezenpensioen.

Gaat u met aanvullend geboorteverlof?

Bij onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Behalve als u hierover met uw werkgever andere afspraken heeft gemaakt. Bespreek met uw werkgever wat de mogelijkheden zijn om pensioen te blijven opbouwen. 
 
U kunt op 2 manieren pensioen blijven opbouwen tijdens uw verlof. 
1. Uw werkgever kan de opbouw blijven betalen. Maak hierover een afspraak met uw werkgever. 
2. U kunt op eigen kosten pensioen opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

Overlijdt u in de eerste 18 maanden van uw aanvullend geboorteverlof? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.
 
Let op: Tijdens uw aanvullend geboorteverlof bent u bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid (WIA) niet verzekerd voor premievrije pensioenopbouw. Blijft u pensioen opbouwen? Dan bent u wel verzekerd.   

Werkt u in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie?
Dan bent u tijdens uw aanvullend geboorteverlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijft u pensioen opbouwen? Dan bent u wel verzekerd.

Werkt u in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? 
Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor u geregeld. Neem contact op met een vakbondsconsulent van het FNV, CNV of Het Zwarte Corps voor informatie over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid.
 

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen mogelijk wezenpensioen van ons

U hoeft hiervoor niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft. Bekijk alle informatie op onze pagina over wezenpensioen.