Met pensioen gaan

Zes maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een aanvraagformulier. Op dat formulier staat ook hoeveel pensioen u krijgt. U gebruikt het formulier om uw pensioen aan te vragen. U kunt uw pensioen ook zelf online aanvragen via Mijn Bouwpensioen.

Eerder stoppen of juist langer doorwerken? Meer pensioen nu of juist later? Er is meer mogelijk dan u denkt. Bekijk welke keuzes u heeft.

U regelt uw pensioen door te bellen met de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40. U kunt ook bellen met een vakbondsconsulent van het FNV, het CNV of het Zwarte Corps. Dat kan ook als u geen lid bent van een vakbond.
Wilt u weten wat de beste keuzes zijn voor uw pensioen? Als u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kunt u met vragen over uw pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.