Regels voor waardeoverdracht van kleine pensioenen

Als u bij verschillende werkgevers heeft gewerkt, heeft u misschien ook bij verschillende fondsen pensioen opgebouwd. U heeft dan meerdere (kleine) pensioenen. Vanaf 1 januari 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Hoe werkt de automatische overdracht voor kleine pensioenen precies?

Wat zijn kleine pensioenen?

Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de afkoopgrens. Deze afkoopgrens is € 503,24 bruto in 2021 en wordt elk jaar geïndexeerd.

Regels pensioenoverdracht vanaf 1 januari 2019

Pensioenfondsen mogen vanaf 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan worden kleine pensioenen automatisch overgedragen aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Zo worden kleine pensioenen gebundeld tot een groter pensioen.

Wat betekenen deze regels voor u?

Nieuw klein pensioen 

Is uw pensioenopbouw bij bpfBOUW na 1 januari 2018 gestopt? Dan draagt bpfBOUW vanaf 1 januari 2019 uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. Hiervoor hoeft u niets te doen. 

Bestaand klein pensioen 

Stopte uw pensioenopbouw bij bpfBOUW voor 1 januari 2018? Dan golden tot 1 januari 2020 de oude afkoopregels. Vanaf 1 januari 2020 draagt bpfBOUW een bestaand klein pensioen ook automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds.

BpfBOUW mag de waarde van uw kleine pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Daarvoor heeft bpfBOUW uw toestemming niet nodig. Uw nieuwe pensioenfonds mag deze waardeoverdracht niet weigeren.
Ook bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% vindt automatische waardeoverdracht plaats.
BpfBOUW probeert ieder jaar uw kleine pensioen over te dragen. Is dat na 5 pogingen in een periode van 5 jaar niet gelukt? Dan zal bpfBOUW uw kleine pensioen alsnog afkopen. Hiervoor moet u wel toestemming geven.
Een klein pensioen lager dan € 2,- bruto per jaar heet een heel klein pensioen. Stopt uw pensioenopbouw bij bpfBOUW op of na 1 januari 2019 en is de aanspraak niet hoger dan € 2,- bruto per jaar? Dan is bpfBOUW verplicht om per 1 januari 2019 deze pensioenaanspraak te laten vervallen. BpfBOUW laat een bestaand heel klein pensioen (pensioenopbouw gestopt voor 1 januari 2019) niet vervallen, maar draagt dit vanaf 1 januari 2020 over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder.

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

  • Als u 67 jaar bent (pensioenrichtleeftijd in 2020), mag bpfBOUW het pensioen afkopen. U moet hiermee instemmen.
  • Als automatische waardeoverdracht na 5 pogingen in 5 jaar niet gelukt is. BpfBOUW mag het kleine pensioen dan, met uw instemming, afkopen.

Automatische waardeoverdracht geldt voor kleine ouderdomspensioenen. Een eventueel bijhorend partnerpensioen gaat mee. Voor afkoop van een klein bijzonder partnerpensioen of wezenpensioen blijven de huidige regels gelden. 

De nieuwe regels hebben geen invloed op de BeterExcedent-regeling. En omdat niet alle pensioenfondsen een nettopensioenregeling bieden, is automatische waardeoverdracht voor een nettopensioen ook uitgesloten. Vanaf 1 januari 2019 is het ook niet meer mogelijk om een klein nettopensioen af te kopen.

Nee, de regels voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden alleen voor Nederlandse pensioenuitvoerders.

Dan verandert er niets voor u. U blijft uw pensioenuitkering behouden. 

Heeft u nog vragen over automatische waardeoverdracht? Neem dan contact met ons op.