Regels voor waardeoverdracht van kleine pensioenen

Jonge bouwvakker draagt een stalen pijp

Als je bij verschillende werkgevers hebt gewerkt, heb je misschien ook bij verschillende fondsen pensioen opgebouwd. Je hebt dan meerdere (kleine) pensioenen. Vanaf 1 januari 2019 worden kleine pensioenen automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenfonds. Hoe werkt de automatische overdracht voor kleine pensioenen precies?

Wat zijn kleine pensioenen?

Een klein pensioen is een opgebouwde pensioenaanspraak tussen € 2,- bruto per jaar en de afkoopgrens. Deze afkoopgrens is € 592,51 bruto in 2024 en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Regels pensioenoverdracht vanaf 1 januari 2019

Pensioenfondsen mogen vanaf 2019 kleine pensioenen niet meer afkopen. In plaats daarvan worden kleine pensioenen automatisch overgedragen aan een eventueel nieuw pensioenfonds. Zo worden kleine pensioenen gebundeld tot een groter pensioen.

Bij automatische waardeoverdracht draagt bpfBOUW de waarde van je kleine pensioen zelf over aan je nieuwe pensioenfonds. Daarvoor heeft bpfBOUW je toestemming niet nodig en je hoeft hiervoor niets te doen. Je nieuwe pensioenfonds mag deze waardeoverdracht niet weigeren.

Je ontvangt van je nieuwe pensioenuitvoerder een bevestiging wanneer de waardeoverdracht is afgerond. 

In dat geval vervallen al je aanspraken bij bpfBOUW. Je krijgt dan géén pensioen en verhogingen meer van bpfBOUW, maar van je nieuwe pensioenuitvoerder.

Ook bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% vindt automatische waardeoverdracht plaats.

BpfBOUW probeert ieder jaar je kleine pensioen over te dragen. Is dat na 5 pogingen in een periode van 5 jaar niet gelukt? Dan koopt bpfBOUW je kleine pensioen alsnog af. Hiervoor moet je wel toestemming geven.

Dan noemen we dit een 'heel klein pensioen'. Heb je niet meer dan een heel klein pensioen opgebouwd? En stopt je pensioenopbouw bij bpfBOUW op of na 1 januari 2019? Dan is bpfBOUW verplicht om je pensioen te laten vervallen. 

Heb je een heel klein pensioen en stopte je pensioenopbouw bij bpfBOUW vóór 1 januari 2019? Dan vervalt je pensioen niet. BpfBOUW draagt het dan over aan je nieuwe pensioenuitvoerder. 

In sommige gevallen is afkoop nog mogelijk:

  • Als je 67 jaar bent (pensioenrichtleeftijd in 2020) en is je pensioen op dat moment lager dan de afkoopgrens, dan mag bpfBOUW het pensioen afkopen. Je moet hiermee instemmen.
  • Als automatische waardeoverdracht na 5 pogingen in 5 jaar niet gelukt is. BpfBOUW mag het kleine pensioen dan, met je instemming, afkopen.

Lees meer over pensioen afkopen.

Automatische waardeoverdracht geldt voor kleine ouderdomspensioenen. Een eventueel bijhorend partnerpensioen gaat mee. Heb je als (ex-)partner of wees recht op een klein bijzonder partnerpensioen of wezenpensioen onder de afkoopgrens? Dan wordt dit nog wel afgekocht. 

Nee, de regels voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gelden alleen voor Nederlandse pensioenuitvoerders.

Dan verandert er niets voor je. Je blijft je pensioenuitkering behouden. 

Heb je nog vragen over automatische waardeoverdracht? Neem dan contact met ons op.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor jou?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!