Waardeoverdracht

Heeft u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? U kunt dit meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht. Lees meer over hoe waardeoverdracht werkt.

U vraagt waardeoverdracht aan in Mijn Bouwpensioen. Daarna ontvangt u een offerte. En beslist u over uw waardeoverdracht.

Dat hangt af van verschillende factoren:

  • Welke pensioenuitvoerder heeft het aantrekkelijkste toeslagbeleid? Vergelijk het toeslagbeleid van bpfBOUW met dat van uw oude pensioenuitvoerder.
  • Was het partnerpensioen bij uw oude pensioenuitvoerder meeverzekerd of bouwde u het op? Als u deelneemt aan de pensioenregeling van bpfBOUW, bouwt u een partnerpensioen op. Dit partnerpensioen blijft van u, ook als uw pensioenopbouw bij bpfBOUW stopt. Er bestaan ook pensioenregelingen waar het partnerpensioen op risicobasis is meeverzekerd. U bent dan verzekerd van een partnerpensioen zolang u deelneemt aan de regeling. Stopt uw deelname en komt u vervolgens te overlijden? Dan heeft uw partner geen recht op dit partnerpensioen. Geldt dit voor uw oude pensioenregeling? Dan kan dat een reden zijn voor waardeoverdracht. Kiest u voor waardeoverdacht? Dan gebruikt bpfBOUW een deel van uw ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen.
  • Kiest u voor waardeoverdracht en heeft u een partner? Dan moet ook uw partner toestemming geven.

Overweegt u waardeoverdracht van uw oude pensioenuitvoerder naar bpfBOUW? De Pensioenvergelijker kan helpen de verschillen duidelijk te maken.

Heeft u recht op premievrije pensioenopbouw?

Bijvoorbeeld omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent? Als u voor waardeoverdracht kiest, raakt u uw premievrije pensioenopbouw bij uw oude pensioenuitvoerder kwijt. Waardeoverdracht is dan mogelijk niet de beste keuze voor u.
Dan blijft uw opgebouwde pensioen bij uw oude pensioenuitvoerder. Dit pensioen wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd ziet u op het laatste Uniform Pensioenoverzicht van uw oude pensioenuitvoerder. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor de zogenaamde kleine pensioenen. Deze hebben een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 bruto per jaar in 2020). Dit kleine pensioen wordt automatisch overgedragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Lees meer over deze nieuwe regels