Waardeoverdracht

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar bpfBOUW. Dit heet waardeoverdracht.

U kunt waardeoverdracht aanvragen in Mijn Bouwpensioen. Of dien een verzoek in via waardeoverdracht@bpfbouw.nl of 020-5834040. Vergeet dan niet uw klantnummer te vermelden. Op basis van de offerte beslist u of u uw pensioen over laat zetten.

Dat hangt van verschillende factoren af:

  • Welk pensioenfonds heeft het aantrekkelijkste toeslagenbeleid? Vergelijk het toeslagbeleid van bpfBOUW met die van uw vorige fonds.
  • Was het partnerpensioen bij uw vorige pensioenfonds meeverzekerd of bouwde u het op? Als u deelneemt aan pensioenregeling van bpfBOUW, bouwt u een partnerpensioen op. Dit partnerpensioen blijft van u, ook als uw pensioenopbouw bij bpfBOUW stopt. Er bestaan ook pensioenregelingen waar het partnerpensioen op risicobasis is meeverzekerd. U bent dan verzekerd van een partnerpensioen zolang u deelneemt aan de regeling. Stopt uw deelname en komt u vervolgens te overlijden? Dan heeft uw partner geen recht op een uitkering. Geldt dit voor uw vorige pensioenregeling? Dat kan een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. BpfBOUW gebruikt dan een deel van uw ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen over de jaren dat u nog niet deelnam aan de pensioenregeling van bpfBOUW.
  • Wilt u uw pensioen onderbrengen bij één pensioenfonds? Door waardeoverdracht brengt u al uw opgebouwde pensioen onder bij bpfBOUW. Dat is wel zo overzichtelijk en gemakkelijk. Als u een partner heeft, moet uw partner toestemming geven. 
  • Heeft u bij uw vorige pensioenfonds recht op een premievrije pensioenopbouw, omdat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent? Als u voor waardeoverdracht kiest, raakt u uw premievrije pensioenopbouw kwijt. Het lijkt daarom beter om van waardeoverdracht af te zien.

Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar bpfBOUW? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Dan laat u uw opgebouwde pensioen achter bij uw vorige pensioenfonds. Dit pensioen wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd, ziet u op het laatste pensioenoverzicht (UPO) van uw vorige fonds. Of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor de zogenaamde kleine pensioenen met een waarde onder de wettelijke afkoopgrens (€ 484,09 bruto per jaar in 2019). Deze waarde wordt automatisch overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds waar u pensioen opbouwd. Lees meer over deze nieuwe regels