Trouwen of samenwonen

U gaat trouwen of u sluit een geregistreerd partnerschap. De gemeente geeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door. Uw partner is daardoor aangemeld voor partnerpensioen.

Als u in het buitenland bent getrouwd, moet u een kopie van de trouwakte naar ons sturen.

Dan heeft uw partner in de meeste gevallen geen recht op partnerpensioen als u overlijdt. In enkele gevallen echter wel. Als uw partner kan bewijzen dat hij of zij uw partner was. Uw partner kan hiervoor het best contact met bpfBOUW opnemen.

Wilt u dat uw partner automatisch recht heeft op partnerpensioen als u overlijdt? Dit is het geval wanneer u: 

  • gaat trouwen;
  • een geregistreerd partnerschap heeft;
  • een samenlevingscontract heeft en u uw partner aanmeldt.

U heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. Wilt u dat uw partner partnerpensioen krijgt? Geef dit aan ons door. Anders krijgt uw partner mogelijk geen partnerpensioen als u overlijdt. Wij controleren of het samenlevingscontract aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien;
  • het samenlevingscontract is in het Nederlands of in het Engels geschreven;
  • u en uw partner zijn ongehuwd;
  • u en uw partner wonen op één adres en zijn op dit adres ingeschreven bij de gemeente;
  • u en uw partner zijn ouder dan 18 jaar.

Meld uw partner aan via Mijn Bouwpensioen

*Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals; Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

En u heeft een samenlevingscontract opgesteld? In dat geval heeft alleen uw broer of zus recht op het partnerpensioen. Is uw relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter of schoonzoon? Dan kunt u uw partner niet aanmelden.

Wij controleren of u aan deze voorwaarde voldoet. Daarnaast moet het samenlevingscontract zelf ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u op deze pagina teruglezen bij "U woont samen en heeft een samenlevingscontract".

Meld uw partner aan via Mijn Bouwpensioen

Let op! Gebruikt u Internet Explorer? Met deze browser is het nog niet mogelijk uw partner digitaal aan te melden. Wij adviseren u een andere browser te gebruiken zoals: Chrome, Firefox of Safari. Lukt dat niet? Neem contact met ons op.

Werkt u op het moment van overlijden in de bouw? Dan krijgt uw partner het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen tussen 1 januari 2018 en de maand waarin u 67 zou worden. Ook krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot 1 januari 2018.

Werkt u niet meer in de bouw? Uw partner krijgt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd toen u nog in de bouw werkte.

Bekijk meer informatie over partnerpensioen.

Pensioenoverzicht

Hoe hoog het pensioen voor uw partner is, ziet u op uw pensioenoverzicht. Of op Mijn Bouwpensioen.