Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen is het pensioen dat uw ex-partner van ons ontvangt als u overlijdt. U hoeft daarvoor niet met pensioen te zijn.

Uw ex-partner heeft recht op een deel van uw partnerpensioen. Dit noemen wij ‘bijzonder partnerpensioen’. Het gaat om het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot uw officiële scheidingsdatum.

Met 'ex-partner' bedoelen wij:   
  • de persoon met wie u getrouwd was;
  • de persoon met wie u een geregistreerd partnerschap had;
  • de persoon met wie u een samenlevingsovereenkomst had. Dit moet door een notaris zijn opgesteld.

Uw partner kan afstand doen van bijzonder partnerpensioen

U kunt andere afspraken maken in uw echtscheidingsconvenant. Of uw ex-partner kan met een afstandsverklaring afstand doen van zijn of haar recht op bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt dan geen bijzonder partnerpensioen.

Let op!

De Pensioenregeling Bouwnijverheid, de huidige pensioenregeling van bpfBOUW, is ingegaan op 1 januari 2006. In eerdere regelingen stonden soms andere regels voor partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen.