Verhuizen

Als u binnen Nederland of naar Nederland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch door van de gemeente.

Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland, dan schrijft u zich uit bij uw gemeente. Het is belangrijk dat u uw buitenlandse adres doorgeeft aan de gemeente waar u zich uitschrijft. De gemeente geeft uw buitenlandse adres dan aan ons door. 

Controleer op Mijn Bouwpensioen of uw nieuwe adres bij ons bekend is.

Bekijk waar u rekening mee moet houden als u met pensioen gaat in het buitenland.

Let op: Verandert u in het buitenland van adres?

Geef dan uw nieuwe adres door op een van deze manieren:
• Bij een (online) loket Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Dit kan als u zich bij een Nederlandse gemeente heeft uitgeschreven toen u naar het buitenland verhuisde. De RNI geeft uw nieuwe adres automatisch aan ons door. Controleer wel uw nieuwe adres op Mijn Bouwpensioen; 
• Via administratie@bpfbouw.nl of per post:
 
        BpfBOUW
        Postbus 637
        1000 EE  Amsterdam
Geef uw IBAN-nummer en de Swift-code van uw bank via Mijn Bouwpensioen aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank. 
 
Als u een nieuwe baan in het buitenland heeft, kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.