Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch door van de gemeente.

Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland, dan schrijft u zich uit bij uw gemeente. Het is belangrijk dat u het buitenlandse adres doorgeeft aan de gemeente. De gemeente geeft dit adres aan ons door. Verandert u in het buitenland weer van adres? Dan geeft u dat zelf aan ons door. Op Mijn Bouwpensioen kunt u controleren of uw nieuwe adres bij ons bekend is.

U kunt:

  • voor de betaling van uw pensioen een bankrekening in Nederland aanhouden;
  • iemand machtigen om in Nederland de betaling voor u in ontvangst te nemen;
  • uw pensioen rechtstreeks in het buitenland op uw bankrekening ontvangen. Eventuele kosten komen voor uw rekening.

Bewijs van in leven zijn

In Nederland geeft de gemeente aan ons door of u in leven bent. Als u in het buitenland woont, ontvangt u elk jaar in februari van ons een formulier ‘levensbewijs’. Laat dit formulier invullen en voorzien van een officiële stempel of verklaring van echtheid. Dit doet u bij een notaris, rechter of de burgerlijke stand van de gemeente waarin u woonachtig bent. 
 
Ontvangen wij het formulier niet voor 1 mei van u terug? Dan zetten wij de betaling van uw pensioen voorlopig stop.

Komt u te overlijden?

Uw nabestaanden krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen (partner- en/of wezenpensioen) van bpfBOUW. Uw nabestaanden sturen ons een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente of van een notaris. Ons adres is: bpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam.

Wijzigingen in regelingen

Wijzigingen in regelingen rondom pensioenen kunnen invloed hebben op uw pensioen. Bekijk de laatste ontwikkelingen.
Geef uw IBAN-nummer en de Swift-code van uw bank via Mijn Bouwpensioen aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank. 
 
Als u een nieuwe baan in het buitenland heeft, kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.