Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch door van de gemeente.

Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland, dan schrijft u zich uit bij uw gemeente. Het is belangrijk dat u het buitenlandse adres doorgeeft aan de gemeente. De gemeente geeft dit adres aan ons door. Verandert u in het buitenland weer van adres? Dan geeft u dat zelf aan ons door. Op Mijn Bouwpensioen kunt u controleren of uw nieuwe adres bij ons bekend is.

U kunt:

 • voor de betaling van uw pensioen een bankrekening in Nederland aanhouden
 • iemand machtigen om in Nederland de betaling voor u in ontvangst te nemen
 • uw pensioen rechtstreeks in het buitenland op uw bankrekening ontvangen. Eventuele kosten komen voor uw rekening.

Bewijs van in leven zijn

In Nederland geeft de gemeente aan ons door of u in leven bent. Als u in het buitenland woont, ontvangt u elk jaar in februari van ons een formulier ‘levensbewijs’. Laat dit formulier invullen en voorzien van een officiële stempel of verklaring van echtheid. Dit doet u bij een notaris, rechter of de burgerlijke stand van de gemeente waarin u woonachtig bent. 
 
Ontvangen wij het formulier niet voor 1 mei van u terug? Dan zetten wij de betaling van uw pensioen voorlopig stop.

Komt u te overlijden?

Uw nabestaanden krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen (partner- en/of wezenpensioen) van bpfBOUW. Uw nabestaanden sturen ons een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente of van een notaris. Ons adres is: bpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam.
Geef uw IBAN-nummer en de Swift-code van uw bank via Mijn Bouwpensioen aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank. 
 
Als u naar het buitenland verhuist kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.

Internationaal kunt u uw bpfBOUW-pensioen overdragen naar:

 • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten
 • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties
 • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.

Voorwaarden

Kiest u ervoor om uw pensioen onder te brengen bij een van deze buitenlandse instanties, dan zijn er voorwaarden. De voorwaarden kunnen per buitenlandse instantie verschillen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw deelname bij bpfBOUW moet stoppen. U kunt uw pensioen dus niet overdragen zolang u bij bpfBOUW bent aangesloten
 • het overgedragen pensioenkapitaal van bpfBOUW mag alleen voor pensioen gebruikt worden bij een pensioeninstelling
 • uw partner gaat akkoord met de overdracht van het partnerpensioen
 • de waarde van de pensioenaanspraken van bpfBOUW wordt door de overnemende pensioeninstelling rechtstreeks overgenomen
 • de nieuwe pensioeninstelling zorgt ervoor dat de actuariële waarde van het te verkrijgen pensioen ten minste gelijk is aan de waarde van het over te dragen pensioen
 • de overdragende en overnemende pensioeninstanties rekenen in principe geen kosten over de over te dragen pensioenaanspraken.