Verhuizen

Als u binnen Nederland verhuist, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen uw nieuwe adres automatisch door van de gemeente.

Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland, dan schrijft u zich uit bij uw gemeente. Het is belangrijk dat u het buitenlandse adres doorgeeft aan de gemeente. De gemeente geeft dit adres aan ons door. Verandert u in het buitenland weer van adres? Dan geeft u dat zelf aan ons door. Op Mijn Bouwpensioen kunt u controleren of uw nieuwe adres bij ons bekend is.

U kunt:

 • voor de betaling van uw pensioen een bankrekening in Nederland aanhouden
 • iemand machtigen om in Nederland de betaling voor u in ontvangst te nemen
 • uw pensioen rechtstreeks in het buitenland op uw bankrekening ontvangen. Eventuele kosten komen voor uw rekening.

Bewijs van in leven zijn

In Nederland geeft de gemeente aan ons door of u in leven bent. Als u in het buitenland woont, ontvangt u elk jaar van ons een formulier ‘levensbewijs’. U laat dit formulier invullen en voorzien van een officiële stempel of verklaring van echtheid door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris. Ontvangen wij het formulier niet op tijd terug? Dan zetten wij de betaling van uw pensioen voorlopig stop.

Komt u te overlijden?

Uw nabestaanden krijgen mogelijk een nabestaandenpensioen (partner- en/of wezenpensioen) van bpfBOUW. Uw nabestaanden sturen ons een kopie van de overlijdensakte van de burgerlijke stand van de gemeente of van een notaris. Ons adres is: bpfBOUW, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam.
Geef uw IBAN-nummer en de Swift-code van uw bank via Mijn Bouwpensioen aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank.
Als u naar het buitenland verhuist kunt u ervoor kiezen uw pensioen mee te nemen naar een buitenlandse pensioenverzekeraar. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw pensioen ook laten staan bij bpfBOUW.

Internationaal kunt u uw bpfBOUW-pensioen overdragen naar:

 • een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte
 • een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten
 • internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties
 • een buitenlandse pensioeninstelling zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen.

Voorwaarden

Kiest u ervoor om uw pensioen onder te brengen bij een van deze buitenlandse instanties, dan zijn er voorwaarden. De voorwaarden kunnen per buitenlandse instantie verschillen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • uw deelname bij bpfBOUW moet stoppen. U kunt uw pensioen dus niet overdragen zolang u bij bpfBOUW bent aangesloten
 • het overgedragen pensioenkapitaal van bpfBOUW mag alleen voor pensioen gebruikt worden bij een pensioeninstelling
 • uw partner gaat akkoord met de overdracht van het partnerpensioen
 • de waarde van de pensioenaanspraken van bpfBOUW wordt door de overnemende pensioeninstelling rechtstreeks overgenomen
 • de nieuwe pensioeninstelling zorgt ervoor dat de actuariële waarde van het te verkrijgen pensioen ten minste gelijk is aan de waarde van het over te dragen pensioen
 • de overdragende en overnemende pensioeninstanties rekenen in principe geen kosten over de over te dragen pensioenaanspraken.