Zelf pensioen blijven opbouwen

Als u uit dienst gaat, betaalt uw werkgever geen premie meer voor uw pensioen. U kunt zelf uw pensioen blijven opbouwen.

Dat noemen we ook wel vrijwillige voortzetting. Zo voorkomt u dat u straks minder pensioen krijgt.

Kiezen voor vrijwillige voortzetting betekent dat u pensioen blijft opbouwen in de aanvullingsregeling. Als u wilt, kunt u ook mee blijven doen in de pensioenregeling. Ook als u aan de slag gaat als eigen baas kunt u kiezen voor vrijwillige voortzetting. U betaalt dan uw eigen premie.

U moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen om uw pensioen vrijwillig voort te zetten:

  • U ontvangt een loongerelateerde WW-uitkering;  
  • U ontvangt een loongerelateerde ZW-uitkering;
  • Er wordt voortgezet in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en er wordt een loongerelateerde uitkering ontvangen;
  • U gaat door als zelfstandige in de bedrijfstak;
  • U bent in het buitenland werkzaam en uw verplichte deelneming is geëindigd;
  • U gaat met erkend verlof;
  • Er wordt voortgezet na onvrijwillig ontslag en er wordt een loongerelateerde uitkering voortvloeiende uit een sociaal plan ontvangen.

U kunt niet kiezen voor vrijwillige voortzetting als u ergens anders actief pensioen opbouwt. 

Kijk samen met uw vakbondsconsulent of u voldoet aan deze voorwaarden. Of bel met de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40. Wij helpen u graag.

Bekijk hier een aantal voorbeeldsituaties waarin vrijwillige voortzetting zinvol is

Voorbeeld 1
Als uw werkgever u ieder jaar een korte periode uit dienst neemt en vervolgens weer in dienst meldt. En deze onderbreking (bijvoorbeeld winter WW) valt toevallig in de periode dat u 60 of 62 jaar wordt. In dat geval verliest u uw recht op de voorwaardelijke aanvullingsregeling. U kunt dit recht veilig stellen door de aanvullingsregeling vrijwillig voort te zetten.

Voorbeeld 2
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak werkt en later méér arbeidsongeschikt wordt. Dan blijft de hoogte van uw premievrije pensioenopbouw op het percentage dat gold toen u in eerste instantie arbeidsongeschikt werd. Het is mogelijk om het arbeidsgeschikte deel vrijwillig voort te zetten. Dit kan zowel voor de aanvullingsregeling als voor de pensioenregeling.

Let op: U kunt ervoor kiezen om alleen de aanvullingsregeling vrijwillig voort te zetten, of om de pensioenregeling én de aanvullingsregeling voort te zetten. Vrijwillige voortzetting van alleen de pensioenregeling is niet mogelijk. Uitzondering: bij de sectoren Afbouw, Timmer en Bikudak-UTA is het wél mogelijk om alleen de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. Deze sectoren hebben namelijk geen aanvullingsregeling (meer).