Zelf pensioen blijven opbouwen

Als u uit dienst gaat of minder gaat werken, bouwt u minder pensioen op. U kunt uw pensioen zelf aanvullen en blijven opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. 

Met vrijwillige voortzetting voorkomt u dat u in de toekomst minder pensioen krijgt. Kiezen voor vrijwillige voortzetting betekent dat u deelneemt in de aanvullingsregeling. Als u pensioen wilt blijven opbouwen, dan wilt u ook blijven deelnemen in de middelloonregeling.

Voldoet u aan één of meer van de volgende voorwaarden? Dan kunt u vrijwillig voortzetten:

  • U gaat minder werken;
  • U ontvangt een loongerelateerde WW-uitkering;  
  • U ontvangt een loongerelateerde ZW-uitkering;
  • U bent (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en u ontvangt een loongerelateerde uitkering;
  • U gaat door als eigen baas in de branche;
  • U bent in het buitenland werkzaam en uw verplichte deelneming is geëindigd;
  • U gaat met erkend verlof;
  • U bent onvrijwillig ontslagen en ontvangt een loongerelateerde uitkering vanuit een sociaal plan.

  Als u ergens anders pensioen opbouwt, dan kunt u niet kiezen voor vrijwillige voortzetting.

  Kijk samen met uw vakbondsconsulent of u voldoet aan deze voorwaarden. Of bel met de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40. Wij helpen u graag.

Bekijk hier een aantal voorbeeldsituaties waarin vrijwillige voortzetting zinvol is

Voorbeeld 1
Als uw werkgever u ieder jaar een korte periode uit dienst neemt en vervolgens weer in dienst meldt. En deze onderbreking (bijvoorbeeld winter WW) valt toevallig in de periode dat u 60 of 62 jaar wordt. In dat geval verliest u uw recht op de voorwaardelijke aanvullingsregeling. U kunt dit recht veilig stellen door de aanvullingsregeling vrijwillig voort te zetten.

Voorbeeld 2
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en voor het arbeidsgeschikte deel niet meer in de bedrijfstak werkt en later méér arbeidsongeschikt wordt. Dan blijft de hoogte van uw premievrije pensioenopbouw op het percentage dat gold toen u in eerste instantie arbeidsongeschikt werd. Het is mogelijk om het arbeidsgeschikte deel vrijwillig voort te zetten. Dit kan zowel voor de aanvullingsregeling als voor de pensioenregeling.

Voorbeeld 3
Op uw pensioenoverzicht staat dat u recht heeft op € 2000 voorwaardelijk pensioen uit de aanvullingsregeling 55min. Als u vóór 31 december 2020 uit dienst gaat, krijgt u geen voorwaardelijk pensioen. Behalve als u ervoor kiest zelf de aanvullingsregeling 55min voort te zetten tot en met 31 december 2020. 

Let op: U kunt ervoor kiezen om alleen de aanvullingsregeling vrijwillig voort te zetten, of om de pensioenregeling én de aanvullingsregeling voort te zetten. Vrijwillige voortzetting van alleen de pensioenregeling is niet mogelijk. Uitzondering: bij de sectoren Afbouw, Timmer en Bikudak-UTA is het wél mogelijk om alleen de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. Deze sectoren hebben namelijk geen aanvullingsregeling (meer).

Vrijwillige voortzetting moet u binnen negen maanden aanvragen. 

U kunt maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten.

U vraagt vrijwillige voortzetting aan met deze aanvraagformulieren:

Als u minder gaat werken stuurt u een brief van uw werkgever met de gewijzigde arbeidsovereenkomst naar ons toe.
U kunt het aanvraagformulier of de brief met de gewijzigde arbeidsovereenkomst sturen naar administratie@bpfbouw.nl tav afdeling vrijwillige voortzetting. Per post kan ook.