Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over zijn gegaan op het nieuwe pensioenstelsel. Maar als fondsen daar al eerder klaar voor zijn, kunnen zij ook eerder al overstappen. Wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe in het kort?

2021

  • Sociale partners maken een voorlopige keuze voor het contract: het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) of de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP).
  • BpfBOUW en sociale partners bereiden zich voor op de veranderingen.

2022 en verder

  • Begin 2022: Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel gaat naar de Tweede Kamer. Dan weten we ook beter wat de nieuwe wet precies betekent voor u als werkgever. Vervolgens kunnen sociale partners en bpfBOUW definitieve keuzes maken.
  • Uiterlijk 1 januari 2023: De nieuwe wet treedt in werking.
  • Uiterlijk 1 januari 2027: bpfBOUW en alle andere pensioenfondsen stappen over naar het nieuwe stelsel.