Transitieplan van sociale partners is klaar

9 juli 2024

BpfBOUW gaat op 1 januari 2026 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) bepalen hoe dat gebeurt. Zij hebben de nieuwe regels nu uitgewerkt in een definitief transitieplan. 

In dit transitieplan staan afspraken over:

  • hoe de vernieuwde pensioenregeling voor bpfBOUW er vanaf 1 januari 2026 uit komt te zien, en;
  • hoe we overgaan naar deze vernieuwde pensioenregeling.

Het plan is opgesteld door Bouwend Nederland, AFNL, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, NOA, KNB, FNV, CNV, NBVT en VEBIDAK. Dat gebeurde in overleg met bpfBOUW. 

Hoe gaat het nu verder?

Het bestuur van bpfBOUW is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vernieuwde regeling en de communicatie hierover. Het bestuur gaat nu het transitieplan beoordelen en vaststellen of het uitvoerbaar is. Hierbij kijkt bpfBOUW of het plan voldoet aan wet- en regelgeving. En of er geen groepen zijn die onevenredig nadeel ondervinden van de overstap op de vernieuwde pensioenregeling. Een besluit hierover volgt in de komende maanden.

Implementatie- en communicatieplan

We stellen een implementatieplan op over hoe we de vernieuwde regeling gaan uitvoeren. Ook maken we een communicatieplan. Hierin vertellen we hoe we de overgang aan deelnemers en werkgevers gaan uitleggen.

Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren deze plannen. Na het akkoord van DNB gaan we per 1 januari 2026 over op de nieuwe regels voor pensioen.

Meer weten?