Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd

Als werkgever heeft u ongetwijfeld te maken met de gevolgen van het coronavirus. U heeft misschien minder opdrachten en/of zieke werknemers. We begrijpen dat het in deze tijd lastig kan zijn uw facturen op tijd te betalen. BpfBOUW verlengt daarom de betaaltermijn voor facturen naar twee maanden.

Dit geldt voor de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen. 

Heeft u automatische incasso? Ook de incassotermijn wordt verlengd naar twee maanden. Wij incasseren de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei dus na twee maanden. Voor oudere facturen schrijven wij het bedrag af binnen de normale incassotermijn van 3 werkdagen.

Wilt u uw factuur eerder betalen? Dan kunt u dit zelf doen door het bedrag over te maken naar:  

  • Stichting Derdengelden APG
  • Rekeningnummer NL12 ABNA 0481 7003 07
Let op! Vermeld hierbij uw factuurnummer en debiteurnummer, precies zoals dat op uw factuur wordt vermeld. 

Aanleveren loon- en premiegegevens

Het is wel belangrijk dat u elke maand of vier weken uw loon- en premiegegevens blijft aanleveren. U krijgt een herinnering als wij uw gegevens niet hebben ontvangen. Zo zorgen we samen dat de pensioenopbouw van uw werknemers doorgaat.

26-03-2020