Betaaltermijn voor facturen ook in juni nog verlengd

De coronacrisis raakt nog steeds werkgevers in de bouw. Daarom verlengt bpfBOUW de betaaltermijn voor facturen van juni naar 30 dagen. Ook de automatische incassotermijn wordt verlengd naar 30 dagen. Eerder verlengde bpfBOUW de betaaltermijn voor facturen van april en mei al naar 60 dagen.

Voor facturen vanaf 1 juli geldt weer de normale betaaltermijn van 14 dagen. Nu vrijwel alle werkgevers met omzetverlies financieel tegemoet zijn gekomen door UWV, is de noodzaak voor een verdere verlenging van de betaaltermijn weggenomen. In het schema hieronder hebben we alles voor u op een rij gezet. 
  

Factuurdatum vóór 01-04-2020 Factuurdatum 01-04 t/m 31-05-2020 Factuurdatum 01-06 t/m 30-06-2020 Factuurdatum vanaf 01-07-2020
Betaaltermijn 14 dagen
60 dagen 30 dagen 14 dagen
Automatische incasso na 3 (werk)dagen 60 dagen 30 dagen 3 (werk)dagen
 
Als u gebruikmaakt van de verlengde betaaltermijn, kan het gebeuren dat u in juli 3 facturen moet betalen. Wilt u uw factuur eerder betalen? Dan kunt u dit zelf doen door het bedrag over te maken naar:   
  • Stichting Derdengelden APG
  • Rekeningnummer NL12 ABNA 0481 7003 07
Let op! Vermeld hierbij uw factuurnummer en debiteurnummer, precies zoals dat op uw factuur wordt vermeld. 

Aanleveren loon- en premiegegevens

Het is wel belangrijk dat u ook in juni uw loon- en premiegegevens aanlevert binnen 14 dagen na afloop van het loontijdvak. U krijgt een herinnering als wij uw gegevens niet hebben ontvangen. Zo zorgen we samen dat de pensioenopbouw van uw werknemers doorgaat.

29-05-2020