Betaaltermijn voor facturen vanaf juli weer 14 dagen

Voor facturen vanaf 1 juli geldt weer de normale betaaltermijn van 14 dagen. Als u gebruikmaakt van automatische incasso, schrijven wij het bedrag voor deze facturen na 3 dagen af.

De meeste werkgevers met omzetverlies zijn nu financieel tegemoet gekomen via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Daarmee is de noodzaak voor een verdere verlenging van de betaaltermijn weggenomen. 

Tegemoetkoming in loonkosten vanaf juni

Om zoveel mogelijk inkomens en banen te beschermen, heeft de overheid de NOW verlengd. Dit betekent dat u tot en met september tot maximaal 90% van uw loonkosten vergoed kunt krijgen. U komt hiervoor in aanmerking als u door de coronacrisis van juni tot en met september minimaal 20% aan omzetverlies verwacht. U vraagt deze NOW 2.0 vanaf 6 juli aan bij UWV. Kijk voor meer informatie op de website van de overheid.
 
Verwacht u door het coronavirus op korte termijn uw pensioenpremies niet meer te kunnen betalen? Neem dan contact op met onze financiële administratie via premies@bpfbouw.nl. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing.

Facturen tijdens de bouwvak

De bouwvak begint dit jaar op 20 juli. Gaat uw bedrijf dicht tijdens de bouwvak? Zorg er dan voor dat u uw loon- en premiegegevens op tijd aanlevert en uw facturen op tijd betaalt.

06-07-2020