BpfBOUW positief over bereikte uitwerking Pensioenakkoord

Het bestuur van bpfBOUW heeft met genoegen kennisgenomen dat sociale partners en het kabinet overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

De uitwerking is een belangrijke stap voorwaarts om tot een houdbaar pensioenstelsel in de toekomst te komen. Het collectieve en solidaire karakter van het stelsel blijft behouden. Het indexatieperspectief neemt toe. Tegelijk zullen pensioenen meer dan voorheen meebewegen met de economie en ontwikkelingen op de financiële markten.  
 
De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2026. Dit veronderstelt wel dat de benodigde wet- en regelgeving op tijd gereed is. Sociale partners in de bouwsectoren, bpfBOUW en haar uitvoerders zullen met elkaar vele vraagstukken moeten oplossen en zullen spoedig de voorbereidingen in gang zetten om het gewenste contract in te kunnen voeren.
 
BpfBOUW ziet dit proces met vertrouwen tegemoet. De voorliggende uitwerking van het Pensioenakkoord nodigt zeker uit om hiermee aan de slag te gaan. 

06-07-2020