Op koers met duurzame doelstellingen voor 2020

BpfBOUW ligt goed op koers om de duurzame doelstellingen voor 2020 te halen. Sommige doelstellingen zijn zelfs in 2019 al gehaald.

Zo stegen de beleggingen in bedrijven en vastgoed die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met twee miljard euro naar € 13,5 miljard. BpfBOUW boekte ook flinke vooruitgang op de thema’s ‘Duurzame Leefomgeving’ en ‘Bijdragen aan de Energietransitie’. Dit blijkt uit het vandaag verschenen Verslag Verantwoord Beleggen 2019.

Beleggingen in duurzame ontwikkeling

Eind 2019 belegde bpfBOUW € 13,5 miljard in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (doel 2020: € 12 miljard). Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgesteld door de Verenigde Naties en richten zich op een betere wereld. Denk hierbij aan betaalbare en schone energie, eerlijk werk, duurzame steden en gemeenschappen. De beleggingen van bpfBOUW in obligaties voor financiering van duurzame of sociale projecten (green bonds) namen opnieuw fors toe.

Duurzame leefomgeving

Het grootste deel van de beleggingen van bpfBOUW in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bestaat uit duurzaam vastgoed. Eind 2019 belegde het fonds € 8,9 miljard (doel 2020: € 8,5 miljard) hierin, waarvan het overgrote deel in Nederland. Eind 2019 had 100% van het Nederlandse vastgoed vier of de maximale vijf sterren in de beoordeling van GRESB, een organisatie die de duurzaamheidsprestaties van vastgoedfondsen vergelijkt. Dit is in lijn met de doelstelling voor 2020.

Bijdragen aan energietransitie

Eind 2019 had BpfBOUW 10,6 MWp (doel 2020: 9,5 MWp) duurzaam energievermogen geïnstalleerd in het Nederlandse vastgoed. Dit is hetzelfde als de hoeveelheid energie die ongeveer 39.000 zonnepanelen opwekken. Dankzij deze en andere energiebesparende maatregelen is er een forse daling gerealiseerd (-7,7%) van het energieverbruik in Nederlandse huizen en gebouwen. Ook de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen nam stevig af; die was 36% lager (doel 2020: -25%) dan in 2015.

Veilige arbeidsomstandigheden

Veilige arbeidsomstandigheden - juist in de bouw - is voor de achterban van bpfBOUW een belangrijk thema. Eind 2019 was 51% (doel 2020: 65%) van de Nederlandse nieuwbouwprojecten waarin bpfBOUW investeert, aangemeld als Bewuste Bouwplaats. Dit betekent dat er onder andere veiligheidsmaatregelen worden genomen op deze bouwplaatsen, die verder gaan dan de wettelijke norm.

Goed op weg

‘We zijn in de meeste gevallen goed op weg om onze duurzame doelstellingen voor 2020 te realiseren’, constateert Dick Verhoeven, werkgeversvoorzitter van bpfBOUW. ’Dat stemt tot tevredenheid, vooral omdat we een aantal doelstellingen tussentijds hebben aangescherpt. BpfBOUW wil zich wat betreft verantwoord beleggen continu blijven ontwikkelen.’

Jaarverslag 2019 ook gepubliceerd

BpfBOUW publiceerde vandaag ook het Jaarverslag 2019 en het Jaaroverzicht 2019 (verkort jaarverslag).

04-06-2020