Premiepercentage 2020 vastgesteld op 22,2%

De premie voor de middelloonregeling gaat vanaf 2020 omhoog van 20,2% naar 22,2%. Door de huidige lage rente is de verhoging nodig om ook in de toekomst financieel gezond te blijven.

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Door de lage rente van dit moment is de inkoop van pensioen duurder geworden. Er is daarom meer premie nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen uitkeren. BpfBOUW vindt dat zij daarmee op een evenwichtige manier rekening houdt met de belangen van zowel deelnemers, pensioengerechtigden als werkgevers. Daarom heeft het bestuur van bpfBOUW besloten tot een verhoging van 20,2% in 2019 naar 22,2% in 2020.”

Heeft u nog vragen over de loon- en premiegegevens?

Stuur uw vraag naar incasso@bpfbouw.nl. Of bel ons op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 020 583 42 00. Wij helpen u graag!

16-12-2019