Veelgestelde vragen over het coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veranderingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. Misschien vraagt u zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor u en uw personeel. We zetten een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje.

30-03-2020

Wij hebben uw pensioenaangifte nodig voor de aanspraken van uw werknemers en het vaststellen van premiebedragen. Het is daarom niet mogelijk deze gegevens later aan te leveren.
Ja, daarmee helpen wij u graag. U stuurt uw vragen via e-mail naar premies@bpfbouw.nl. Wij nemen dan contact met u op om te helpen met de aangifte.
Het kabinet en UWV werken momenteel aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv). Het is een tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers. Hierdoor kan het loon van werknemers volledig doorbetaald worden. Dit betekent dat de pensioenopbouw van uw werknemers hetzelfde blijft als u in aanmerking komt voor NOW.  
 
Hoe de regeling er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat u alleen gebruikt kunt maken van de regeling als u uw werknemers niet ontslaat. Het dienstverband van uw personeel mag dus niet worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Door een faillissement eindigen de dienstverbanden van uw werknemers meestal. Daarmee stopt de deelname aan de pensioenregeling van bpfBOUW ook. De reden voor het faillissement is daarbij niet van belang.

Voorwaardelijk pensioen is de aanvullingsregeling 55min. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw werknemer deelnemer zijn geweest aan de pensioenregeling (aanvullingsregeling 55 min) voorafgaand aan de 60-jarige of 62-jarige leeftijd (afhankelijk van de sector/cao), of op 31 december 2020. Meer informatie over aanvullingsregelingen vindt u hier

Uw werknemer kan deelnemen aan de pensioenregeling door het hebben van een dienstverband in de sector of door vrijwillige voortzetting. Vrijwillig voortzetten kan maximaal voor een periode van 3 jaar. De werknemer moet vrijwillige voortzetting binnen 9 maanden na het einde van het dienstverband aanvragen. Meer informatie over vrijwillige voortzetting leest u hier

De regels rond zorgverlof zijn niet veranderd vanwege het coronavirus. Zorgverlof is een afspraak tussen u en uw werknemers. Zolang het dienstverband niet wijzigt, blijft de pensioenaangifte hetzelfde. 
 
Gaat uw werknemer met betaald verlof? Dan bent u verplicht het loon door te betalen en de bijbehorende pensioenpremie af te dragen. De pensioenopbouw loopt dan gewoon door. Gaat uw werknemer met onbetaald verlof? Dan loopt de pensioenopbouw niet automatisch door. Uw werknemer heeft dan de mogelijkheid de pensioenopbouw door te laten gaan door middel van vrijwillige voortzetting.
Ja, dat kan. U heeft twee maanden de tijd om uw facturen te betalen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei. Dit staat ook vermeld op uw facturen. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen. 
 
Maakt u gebruik van automatische incasso? Ook de incassotermijn wordt verlengd met 2 maanden. Wij incasseren de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei dus na 2 maanden. Voor oudere facturen schrijven wij het bedrag af binnen de normale incassotermijn van 3 werkdagen. 
 
Wilt u uw factuur eerder betalen? Dan kunt u dit zelf doen door het bedrag over te maken naar: 

  • Stichting Derdengelden APG
  • Rekeningnummer NL12 ABNA 0481 7003 07
Let op! Vermeld hierbij uw factuurnummer en debiteurnummer, precies zoals dat op uw factuur wordt vermeld. 
 
Verwacht u op de korte of middellange termijn problemen met de afdracht van uw pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met onze financiële administratie via premies@bpfbouw.nl. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing.