Veelgestelde vragen over het coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veranderingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. Misschien vraagt u zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor u en uw personeel. We zetten een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje.

30-03-2020

Wij hebben uw pensioenaangifte nodig voor de aanspraken van uw werknemers en het vaststellen van premiebedragen. Het is daarom niet mogelijk deze gegevens later aan te leveren.
Ja, daarmee helpen wij u graag. U stuurt uw vragen via e-mail naar premies@bpfbouw.nl. Wij nemen dan contact met u op om te helpen met de aangifte.
U kunt als werkgever bij werktijdverkorting mogelijk gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv). Het is een tegemoetkoming in loonkosten. Met een NOW-toekenning kunt u het loon van uw werknemers volledig doorbetalen. Hun pensioenopbouw blijft dan hetzelfde. Kijk voor meer informatie over de NOW op de website van de Rijksoverheid.

Als u failliet gaat eindigen meestal ook de dienstverbanden van uw werknemers. Zij bouwen dan geen (voorwaardelijk) pensioen meer op in de aanvullingsregeling. De reden voor het faillissement maakt daarbij niet uit.

Om in aanmerking te komen voor het voorwaardelijk pensioen moet uw werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. U leest hier meer over op de pagina ‘Aanvullingsregelingen’.  

Eind 2020 eindigt de aanvullingsregeling. Komt uw werknemer in aanmerking voor deze regeling en gaat hij vóór 31 december 2020 uit dienst? Dan krijgt hij mogelijk geen voorwaardelijk pensioen. Behalve als hij ervoor kiest zelf de aanvullingsregeling voort te zetten tot en met 31 december 2020. Uw werknemer betaalt dan zelf de premie. Dit noemen wij vrijwillige voortzetting

Vrijwillig voortzetten kan maximaal voor een periode van 3 jaar. Uw werknemer kan tot 9 maanden na het einde van zijn dienstverband vrijwillige voortzetting aanvragen. Informeer uw werknemer hierover. Meer informatie over vrijwillige voortzetting leest u hier

De regels rond zorgverlof zijn niet veranderd vanwege het coronavirus. Zorgverlof is een afspraak tussen u en uw werknemers. Zolang het dienstverband niet wijzigt, blijft de pensioenaangifte hetzelfde. 
 
Gaat uw werknemer met betaald verlof? Dan bent u verplicht het loon door te betalen en de bijbehorende pensioenpremie af te dragen. De pensioenopbouw loopt dan gewoon door. Gaat uw werknemer met onbetaald verlof? Dan loopt de pensioenopbouw niet automatisch door. Uw werknemer kan ervoor kiezen zelf (voorwaardelijk) pensioen bij ons te blijven opbouwen. Dit is vrijwillige voortzetting. Hij betaalt dan zelf de volledige premie. Zo voorkomt uw werknemer dat hij minder pensioen krijgt. Informeer uw werknemer over vrijwillige voortzetting als hij met onbetaald verlof gaat. 

Verwijs uw werknemer voor meer informatie over vrijwillige voortzetting naar de pagina ‘Zelf pensioen blijven opbouwen’.
Ja, dat kan. U heeft langer de tijd uw facturen van april, mei en juni te betalen. 
 
Verwacht u op de korte of middellange termijn problemen met de afdracht van uw pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met onze financiële administratie via premies@bpfbouw.nl. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing.