Wat u als werkgever moet weten over het coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veranderingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven. Misschien vraagt u zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor u als werkgever. U blijft via deze pagina op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Tegemoetkoming in loonkosten 
Als u de komende tijd een verlies van uw omzet van minimaal 20% verwacht, kan UWV een deel van uw loonkosten vergoeden. Dit is geregeld in de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van de overheid. UWV vergoedt voor een periode van drie maanden tot maximaal 90% van uw loonkosten.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van UWV een voorschot van 80% van de door u gevraagde vergoeding. Zo kunt u uw werknemers blijven betalen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode het loon volledig blijft doorbetalen. En geen werknemers ontslaat om bedrijfseconomische redenen. 

Het is nog niet bekend wanneer deze maatregel ingaat. Meer informatie over NOW vindt u op de website van de Rijksoverheid.   

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen 
Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet. De NOW vervangt deze regeling. U kunt nu nog geen aanvraag NOW indienen. Wanneer dit mogelijk is, kunt u dit met terugwerkende kracht doen. 

Heeft u al een toekenning Werktijdverkorting gekregen? Dan blijft deze geldig. Heeft u Werktijdverkorting aangevraagd en nog geen antwoord gehad? Dan geldt uw aanvraag als een aanvraag voor NOW. Aanvullende informatie zal bij u worden opgevraagd. 

Betaaltermijn voor facturen in april en mei verlengd
Als werkgever heeft u ongetwijfeld te maken met de gevolgen van het coronavirus. U heeft misschien minder opdrachten en/of zieke werknemers. We begrijpen dat het in deze tijd lastig kan zijn uw facturen op tijd te betalen. BpfBOUW verlengt daarom de betaaltermijn voor facturen naar twee maanden. 

Dit geldt voor de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei. Voor oudere facturen geldt de normale betaaltermijn van 14 dagen. 

Heeft u automatische incasso? Ook de incassotermijn wordt verlengd naar twee maanden. Wij incasseren de facturen met een factuurdatum van 1 april tot en met 31 mei dus na twee maanden. Voor oudere facturen schrijven wij het bedrag af binnen de normale incassotermijn van 3 werkdagen.

Wilt u uw factuur eerder betalen? Dan kunt u dit zelf doen door het bedrag over te maken naar:  

  • Stichting Derdengelden APG
  • Rekeningnummer NL12 ABNA 0481 7003 07
Let op! Vermeld hierbij uw factuurnummer en debiteurnummer, precies zoals dat op uw factuur wordt vermeld. 

Aanleveren loon- en premiegegevens 
Het is wel belangrijk dat u elke maand of vier weken uw loon- en premiegegevens blijft aanleveren. U krijgt een herinnering als wij uw gegevens niet hebben ontvangen. Zo zorgen we samen dat de pensioenopbouw van uw werknemers doorgaat.


Persoonlijke gesprekken met relatiemanagers op locatie zijn momenteel niet mogelijk    
U kunt onze relatiemanagers momenteel niet op locatie spreken. Had u al een afspraak met een van onze relatiemanagers gepland? Dan zoeken we naar een goed alternatief. U bereikt onze relatiemanagers net als anders via telefoon en e-mail.  

U bereikt ons via e-mail   
Heeft u vragen over premies of het aanleveren van uw gegevens? Mail dan uw vraag naar premies@bpfbouw.nl. Heeft u vragen voor de Werkgeversdesk? Stuur uw vraag naar werkgevers@bpfbouw.nl. Laat het ons gerust weten als u wilt dat wij u terugbellen.   

Vermeld in uw e-mail uw aansluitnummer. U ontvangt dan zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag.

26-03-2020