Wij berekenen pensioen met nieuwe AOW-leeftijden

Bij bpfBOUW houden wij rekening met de nieuwe AOW-leeftijden. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in Mijn Bouwpensioen en bij pensioenaanvragen uitgaan van de AOW-leeftijden uit het pensioenakkoord. De nieuwe AOW-leeftijden hebben geen gevolgen voor de aanlevering van premie- en loongegevens.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken werknemers die nu 63 of 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu acht maanden eerder in dan voor het pensioenakkoord. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel, maar minder snel dan nu.

Stijging van de AOW-leeftijd

Het was zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg had. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven.

Wat betekent dit voor de hoogte van het pensioen?

Van de overheid krijgt uw werknemer een AOW-uitkering als deze de AOW-leeftijd bereikt. Van bpfBOUW krijgt uw werknemer pensioen vanaf de maand waarin hij 67 jaar wordt. Gaat uw werknemer met pensioen als hij 67 jaar is? De verandering in de AOW-leeftijd heeft geen gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Kiest hij voor pensioen op zijn AOW-leeftijd? Dan betekent dat wel iets voor de hoogte van het pensioen.

Heeft u vragen?

U kunt altijd contact met ons opnemen via werkgevers@bpfbouw.nl of bellen met 020 - 583 80 80. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

25-07-2019