Premies berekenen voor 2021

Gaat u de loon- en premiegegevens van uw werknemers aanleveren? Met behulp van de rekenregels berekent u eenvoudig de pensioenpremie die u moet betalen in 2021. Klik op de sector waarin u werkt en vind alle informatie die u nodig heeft.

De actuele premiepercentages voor alle cao’s vindt u in deze verkorte versie premies 2021. Op zoek naar de rekenregels en beroepencodes van de afgelopen jaren? Bekijk dan hier de rekenregels van 2020 en de rekenregels van 2019.

Bekijk de beroepencodes sector BIKUDAK

Hieronder vindt u de rekenregels voor de sector BIKUDAK:

Let op: 

  • Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-hiaat aan. 
  • U betaalt ook een bijdrage aan de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert deze bijdrage aan via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.