Rekenregels en beroepencodes

Wilt u uw premie berekenen? Bekijk de premiepercentages en rekenregels per cao in het premiejaar 2022. U kunt deze rekenregels ook gebruiken om uw softwarepakket goed in te stellen voor uw pensioenaangifte bij bpfBOUW.

Rekenregels en beroepencode bouw

Klik op de sector waarin u werkt en vind alle informatie over rekenregels en beroepencodes die u nodig heeft. U ziet direct per sector voor welke producten u premie afdraagt. De premiepercentages voor alle bouw cao’s vindt u in dit overzicht van de premies 2022. Op zoek naar de rekenregels en beroepencodes van de afgelopen jaren? Bekijk dan de rekenregels van 2021 en de rekenregels van 2020.

De rekenregels en premiepercentages voor de cao voor Bouw & Infra. Cao-code: 01

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BW
Middelloonregeling
AOP
BW
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBW
BS
Opleidings- en Ontwikkingsfonds Bouw & Infra
SABW
BW
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor afbouw. Cao-code: 02

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
AB
Middelloonregeling
OOAFB
AB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw
COVAFB
AB
Collectieve ongevallen voorziening sector Afbouw
FYSAFB
AB
Fysiotherapie sector Afbouw
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de cao voor het Natuursteenbedrijf. Cao-code: 03

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
NT
Middelloonregeling
AOP
NT
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOAFB
NT
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw
COVAFB
NT
Collectieve ongevallenverzekering sector Natuursteen
FYSAFB
NT
Fysiotherapie sector Natuursteen
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Bitumineuze- en Kunststofdakbedekkingsbedrijven. Cao-code: 04

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
DD
Middelloonregeling niet-UTA personeel
MLBITU
DU
Middelloonregeling UTA-personeel
SFBIT
DD
SF BIKUDAK
WGABIT
DD
WGA-gatverzekering Uitgebreid
COVBIT
DD
Collectieve Ongevallenverzekering
BEXC
BE
BeterExcedent


Aanleveren voor UTA-personeel

Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-gatverzekering Uitgebreid aan.

Bijdrage arbeidskosten onderaannemers

Let op: naast bovenstaande producten geldt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert deze bijdrage aan via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.

Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 40-urige werkweek). Cao-code: 05

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
MR
Middelloonregeling
AOP
MR
Arbeidsongeschiktheidspensioen
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen (op basis van een 36-urige werkweek). Cao-code: 36

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
MR
Middelloonregeling
AOP
MR
Arbeidsongeschiktheidspensioen
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor UTA-personeel Bouw & Infra (06) en de Regeling Pensioen UTA Bouw (17). Cao-code: 06 en 17

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06)
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (deze rekenregels gelden alleen voor cao 06)
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Timmerindustrie. Cao-code: 09

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
TM
Middelloonregeling
AOP
TM
Arbeidsongeschiktheidspensioen
SWTIM
TM
Sociaal en Werkgelegenheidsfonds
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk de rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor de Baksteenindustrie. Cao-code: 48

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BA
Middelloonregeling
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel (op basis van een 38-urige werkweek). Cao-code: 80

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor vrijwillige deelname UTA-personeel. Cao-code: 91

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BU
Middelloonregeling
AOP
BU
Arbeidsongeschiktheidspensioen
OOBWU
UB
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra
SABBU
BU
Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra
BEXC
BE
BeterExcedent


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor Pensioenopbouw voor uitzendbureaus in de Bouw. Cao-code: 92

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
BW
Middelloonregeling
AOP
BW
Arbeidsongeschiktheidspensioen


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Natuursteenbranche. Cao-code: 93

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
ZN
Middelloon


Bekijk alle rekenregels.

Rekenregels en premiepercentages voor zelfstandige ondernemers werkzaam in de Afbouwbranche. Cao-code: 94

Productkeuze Productvariant Rekenregels
ML
ZA 
Middelloon

Bekijk alle rekenregels.