Premies berekenen voor 2021

Gaat u de loon- en premiegegevens van uw werknemers in de bouw aanleveren? Met behulp van de rekenregels berekent u per cao eenvoudig de pensioenpremie die u moet betalen in 2021. U kunt deze rekenregels ook gebruiken om uw softwarepakket goed in te stellen voor uw pensioenaangifte bij bpfBOUW.

Rekenregels en beroepencode bouw

Klik op de sector waarin u werkt en vind alle informatie over rekenregels en beroepencodes die u nodig heeft. U ziet direct per sector voor welke producten u premie afdraagt. De actuele premiepercentages voor alle bouw cao’s vindt u in deze verkorte versie premies 2021. Op zoek naar de rekenregels en beroepencodes van de afgelopen jaren? Bekijk dan hier de rekenregels van 2020 en de rekenregels van 2019.

Bekijk de beroepencodes sector BIKUDAK

Hieronder vindt u de rekenregels voor de sector BIKUDAK:

Let op: 

  • Voor UTA-personeel levert u alleen de producten Middelloonregeling UTA-personeel en WGA-hiaat aan. 
  • U betaalt ook een bijdrage over de arbeidskosten van onderaannemers, met of zonder personeel. U levert via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) een opgave van de arbeidskosten. De bijdrage bedraagt per 1 april 2018 2,22% oftewel (0,022200) over de gefactureerde arbeidskosten aan onderaannemers. U levert per halfjaar aan. Heeft u geen arbeidskosten voor onderaannemers gemaakt, dan moet u voor die periode wel aangifte doen. U levert dan € 0,00 aan. Deze bijdrage kent géén werknemersdeel.
  • Vanaf 1 oktober 2021 gaat de bijdrage van werkgevers aan SF BIKUDAK omhoog van 2,83% naar 3,33%. De totale bijdrage is vanaf dat moment 4,48%. Vanaf 1 oktober 2021 geldt de zwaarwerkregeling BIKUDAK. Die regeling wordt voor een deel betaald door werkgevers via een verhoging van 0,5% van hun aandeel in de bijdrage aan SF BIKUDAK. Op de facturen heet de bijdrage vanaf dan SF BIKUDAK incl. RVU (Regeling Vervroegde Uittreding).
    Levert u elke vier weken uw loon- en premiegegevens aan? Dan wordt de verhoging voor u toegepast vanaf 11 oktober 2021 (periode 11).