Als je overlijdt, heeft je partner vaak recht op partnerpensioen. En je ex-partner op bijzonder partnerpensioen.

Artikel uit juli 2021

Uitkeren

Sinds april keren wij dit in de meeste gevallen automatisch uit. Dit doen we als: 

  • Jouw partner je wettelijke partner was toen je overleed én jouw rekeningnummer bij ons bekend is. Je partner ontvangt het partnerpensioen dan op jouw rekening. Jouw partner is je wettelijke partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Of als je een samenlevingscontract hebt en je je partner bij bpfBOUW hebt aangemeld; 
  • Het rekeningnummer van jouw wettelijke ex-partner bij ons bekend is. Bijvoorbeeld omdat hij/zij al pensioen van ons krijgt. Je ex-partner ontvangt het partnerpensioen dan op de bij ons bekende rekening.


Wij horen van de gemeente dat je bent overleden. Je (ex-)partner ontvangt daarna meteen een brief waarin de hoogte van het (bijzonder) partnerpensioen staat.

Is er geen rekeningnummer bij ons bekend én heeft je (ex-)partner geen kinderen jonger dan 27 jaar? Dan krijgt deze een brief met een uitleg om via Mijn Bouwpensioen (bijzonder) partnerpensioen aan te vragen. Na de aanvraag keren wij het partnerpensioen automatisch uit. 

Soms versturen we een aanvraagformulier

Bijvoorbeeld als je (ex-)partner kinderen heeft die jonger zijn dan 27 jaar. Je (ex-)partner stuurt het formulier naar ons op. Wij behandelen de aanvraag in ieder geval binnen 20 werkdagen, maar vaak sneller. Daarna keren wij het (bijzonder) partnerpensioen uit als je (ex-) partner daar recht op heeft.

We werken eraan om (bijzonder) partnerpensioen in alle gevallen automatisch toe te kennen. De hoogte van je partnerpensioen vind je gemakkelijk op Mijn Bouwpensioen en op jouw Uniform Pensioenoverzicht. Wil je jouw partner aanmelden voor partnerpensioen? Dit doe je ook via Mijn Bouwpensioen.