Privacyverklaring

 Moeder en dochter zitten samen aan de keukentafel achter een laptop

Om je pensioenovereenkomst uit te voeren, hebben we persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld je geboortedatum, je loon en met wie je woont. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken we. Met andere woorden, we verwerken je gegevens.

We vinden het extreem belangrijk dat je gegevens veilig zijn bij ons. Daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. We hebben strikte regels opgesteld over hoe we je gegevens verwerken. Daarbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die regels vormen samen deze privacyverklaring.

We verwerken persoonsgegevens van:

 • iedereen voor wie wij het pensioen regelen
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen
 • iedereen die onze website bezoekt
 • iedereen met wie wij contact hebben

We kunnen gegevens direct van jou ontvangen, maar ook van je werkgever, het UWV of de gemeente.

Personalia

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
   

E-mailvoorkeuren

 • Voorkeur post of digitaal
 • Aanmelding nieuwsbrief

Pensioengegevens

 • Hoeveel pensioen je hebt opgebouwd
   

Interactiegegevens

 • IP-adres, besturingssysteem en cookie ID’s
 • Welke pagina’s van onze website je bezoekt
 • Open- en klikgedrag van onze e-mails
 • Voorkeuren, meningen en onderzoeksgegevens
 • Behoeften gebruik van onze social media of contact klantenservice

Via je eigen browser kan je aangeven welke interactiegegevens we mogen vastleggen.
 

Gegevens www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dit geldt alleen als je Overzicht & Inzicht gebruikt en deze gegevens zelf hebt ingevoerd.

BpfBOUW koppelt, combineert en analyseert beschikbare persoonsgegevens. Zo kunnen we onze dienstverlening goed uitvoeren en continu blijven verbeteren. We noemen een aantal voorbeelden.

 • Voor het berekenen van je pensioenrechten of om je aanspraak op een aanvullende inkomensverzekeringen te berekenen. 
 • Om je tijdig en correct te informeren en je uitkering stipt uit te betalen.
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en internationale verplichtingen na te komen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. 
 • Om je in Overzicht & Inzicht (als je dit gebruikt) overzicht en inzicht van je inkomen voor later te geven. 
 • Voor interne analyse en productontwikkeling. 
 • Om zo relevant en persoonlijk mogelijk met je te communiceren over pensioenzaken.

Volgens de wet moet het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van deze 3 rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarvan je deel uitmaakt;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van bpfBOUW;
 • je hebt als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doelen. Die toestemming mag je ook weer intrekken, zoals aangegeven tijdens het geven van die specifieke toestemming. 

Het verstrekken van je persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als je bij ons pensioen opbouwt of ontvangt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij je niet tijdig of juist informeren en je uitkering niet correct uitbetalen.

We verstrekken uitsluitend gegevens aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren. We delen je gegevens met derde partijen wanneer:

 • we werkzaamheden uitbesteden. Een derde partij verwerkt je persoonsgegevens dan op de manier zoals bpfBOUW hen voorschrijft;
 • we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te delen, zoals met de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister;
 • je ons of een derde partij toestemming hebt gegeven om gegevens met deze partij te delen.

Profiling betekent het indelen van mensen in doelgroepen. Ook bpfBOUW maakt gebruik van profiling. Op die manier kunnen we onze communicatie en dienstverlening beter op je persoonlijke situatie afstemmen. Wil je niet dat dat we je gegevens hiervoor gebruiken? Dan kan je hiertegen bezwaar te maken.

Een cookie is een tekstbestandje dat op je computer, telefoon of tablet geplaatst wordt als je een website bezoekt. Ook bpfBOUW maakt gebruik van cookies. Daardoor is het gebruik van onze website sneller en makkelijker. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

We bewaren je gegevens alleen zolang ze nodig zijn voor een specifiek doel. Daarna verwijderen we je gegevens, zoals dat ook in de wet is vastgelegd. In Overzicht & Inzicht (mijnpensioenoverzicht) kan je toestemming geven om aanvullende informatie met ons te delen. Daardoor kunnen we je nog beter inzicht in je financiële situatie geven. Deze aanvullende gegevens en de meest recente berekening bewaren we uiterlijk 2 jaar na de laatste keer dat je inlogt. Je kan je toestemming op elk moment intrekken, waarna we de gegevens onmiddellijk verwijderen.

We vinden het extreem belangrijk dat je gegevens veilig zijn bij ons. Daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om. Bij bpfBOUW gelden strenge maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen.
 

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je verwerken, in te zien.
 

Recht op correctie en aanvulling van gegevens

Het is zowel in ons als in je eigen belang dat de persoonsgegevens die we van je hebben correct zijn. Als er iets niet klopt of niet compleet is, heb je het recht ons te verzoeken dit aan te passen.
 

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

Het kan voorkomen dat je een overzicht nodig hebt met je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm van ons te ontvangen.
 

Recht op verwijdering

In onderstaande situaties heb je het recht om je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn te laten verwijderen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het oorspronkelijke doel;
 • Je trekt je toestemming in voor het verwerken van je persoonsgegevens;
 • Je maakt op terechte gronden bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De Nederlandse of Europese wetgeving schrijft voor dat je persoonsgegevens moeten worden verwijderd.
   

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie van bpfBOUW, tenzij deze informatie wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst.

In onderstaande situaties heb je het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, oftewel te stoppen:

 • Je twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens die wij van je hebben;
 • De verwerking van je gegevens is onrechtmatig, maar je wil niet dat we ze verwijderen;
 • Je gegevens hebben voor ons geen doel meer, maar jij hebt ze nodig voor een rechtszaak;
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en wacht op onze beslissing.

Als je ons verzoekt de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, mogen we daarvan afwijken indien:

 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van anderen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Wil je gebruik maken van je rechten op persoonsgegevens? Neem dan contact op via dit e-mailadres.
 

Klacht indienen?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken? Of met de reactie die je van ons hebt ontvangen? Neem dan contact met ons op. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan? Stuur gerust een brief naar onderstaand adres.

BpfBOUW
Postbus 637
1000 EE AMSTERDAM

Of stuur ons een e-mail via het contactformulier.

De functionaris gegevensbescherming ziet erop toe dat we bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy wet- en regelgeving naleven. Voor bpfBOUW wordt die functie vervult door de functionaris gegevensbescherming van APG. Om contact op te nemen stuur je een e-mail aan: functionarisgegevensbescherming@apg.nl.

BpfBOUW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit doen we in ieder geval wanneer we een nieuw soort persoonsgegeven gaan verwerken. We adviseren je om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. De laatste wijziging is van januari 2023.